Український ентомологічний журнал

Засновано 2010 року Українським ентомологічним товариством,
Інститутом зоології НАН України та Інститутом захисту рослин НААН України

Зміст:
 
N1 
N2, N3
N4, N5
N6, N7
N8, N9
2015
N10
2016
N11
N12, N13
Український ентомологічний журнал опублікує інформаційні та наукові статті українською та іноземними (зокрема, російською та англійською) мовами за результатами досліджень у всіх галузях загальної та прикладної ентомології, акарології та арахнології. Рукописи рецензуються фахівцями відповідного профілю (призначеними редакційною колегією) та приймаються до друку за відповідності тематиці журналу. Редакція зберігає за собою право вводити в текст зміни й скорочення.

Журнал публікуються двічі на рік Радою Українського ентомологічного товариства. 

Усі нові рукописи та листування стосовно редагованих рукописів надсилайте  секретареві.

Головний редактор:

Олександр Васильович Пучков Інститут зоології НАН України, віце-президент УЕТ, доктор біологічних наук.


Редакційна колегія:

Віталій Петрович Федоренко,  Національний університет біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, президент УЕТ.

Ігор Андрійович Акімов, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, віце-президент УЕТ по секції “Акарологія”. 

Валерій Олексійович Корнєєв, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, віце-президент УЕТ.

Анатолій Мусійович Черній , Інститут захисту рослин НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Євген Миколайович Білецький,  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, доктор біологічних наук, професор.

Василь Михайлович Бровдій, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, доктор біологічних наук, професор.

Марина Дмитрівна Зерова, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, професор.

Олександр Зіновійович Злотін, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, доктор біологічних наук, професор.

Сергій Петрович Іванов, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, доктор біологічних наук, професор.

 Юрій Едуардович Клечковський, Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин НААН України, доктор сільськогосподарських наук.

Леонід Олександрович Колодочка, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук.

Юрій Гаврилович Красиловець, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, доктор сільськогосподарських наук.

Валентина Львівна Мєшкова, УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Володимир Григорович Радченко, Інститут еволюційної екології НАН України, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор.

Микола Павлович Секун, Інститут захисту рослин НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Станіслав Олександрович Трибель, Інститут захисту рослин НААН України,  доктор сільськогосподарських наук, професор.

Володимир Миколайович Чайка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Юрій Петрович Яновський, Уманський національний університет садівництва,  доктор сільськогосподарських наук, професор.


Відповідальний секретар

Любов Сергіївна Черней, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Comments