Український ентомологічний журнал

Засновано 2010 року Українським ентомологічним товариством,

Інститутом зоології НАН України та Інститутом захисту рослин НААН України

Український ентомологічний журнал опублікує інформаційні та наукові статті українською та англійською мовами за результатами досліджень у всіх галузях загальної та прикладної ентомології, акарології та арахнології. Рукописи рецензуються фахівцями відповідного профілю (призначеними редакційною колегією) та приймаються до друку за відповідності тематиці журналу. Редакція зберігає за собою право вводити в текст зміни й скорочення.

Журнал публікуються двічі на рік Радою Українського ентомологічного товариства. 

Усі нові рукописи та листування стосовно редагованих рукописів надсилайте  секретареві.

Виконувач обов'язків головного редактора:

Олександр Володимирович Мартинов ННПМ НАН України, кандидат біологічних наук.

Редакційна колегія:

Віталій Петрович Федоренко,  Національний університет біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, президент УЕТ.

Валерій Олексійович Корнєєв, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, віце-президент УЕТ.

Юрій Едуардович Клечковський, Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин НААН України, доктор сільськогосподарських наук.

Леонід Олександрович Колодочка, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук.

Юрій Гаврилович Красиловець, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, доктор сільськогосподарських наук.

Валентина Львівна Мєшкова, УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Володимир Григорович Радченко, Інститут еволюційної екології НАН України, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор.

Микола Павлович Секун, Інститут захисту рослин НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Станіслав Олександрович Трибель, Інститут захисту рослин НААН України,  доктор сільськогосподарських наук, професор.

Володимир Миколайович Чайка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Юрій Петрович Яновський, Уманський національний університет садівництва,  доктор сільськогосподарських наук, професор.

Відповідальний секретар

Любов Сергіївна Черней, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.