Головна

Шановні колеги!                          Dear Colleagues,

В 2016 р. планується проведення
І (IV) міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми сучасної ентомології»

We are glad to invite you to participate in І (IV) International Scientific Conference "Problems of Modern Entomology"

Орієнтовні дати: 15-17 вересня 2016 р. (можливі зміни!)
Місце проведення: м. Ужгород
Approximate dates: 15-17 September 2016 (changes are possible!)
Place: Uzhgorod, Ukraine

Форма участі: очна, заочна.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для участі в роботі конференції необхідно до 01 лютого 2016 р. подати до оргкомітету заявку в електронному вигляді (форма додається). Заявки на участь у з'їзді просимо надсилати за адресою: conference2016.ues@gmail.com

For registration in the Conference, participants should submit an application form (attached) to the 
Organizing Committee by e-mail: conference2016.ues@gmail.com 
Deadline for application: February 1, 2016

(українською)                                                          (English)

Орієнтовний організаційний внесок:
очна участь – 150 грн для членів ГО «УЕТ» та 200 грн для інших учасників; заочна участь – 50 і 80 грн відповідно.
Планований оргвнесок покриватиме витрати на формування та публікацію збірки тез, друк матеріалів конференції, організаційні заходи, чай та каву в перервах.
Орієнтовні ціни проживання у готелі – 100 грн/доба.

Строки оплати участі, правила оформлення тез, матеріалів та інше (проживання у готелі, гуртожитку, екскурсії тощо) буде наведено у ІІ інформаційному повідомленні після подання реєстраційної заявки.

На конференції планується обговорити результати досліджень і узагальнень по всіх напрямках ентомології. Тези конференції планується опублікувати в електронній версії журналу "Українська ентомофауністика". Матеріали конференції (обсягом до 4 сторінок) також можуть бути опубліковані в "Українському ентомологічному журналі" (фахове видання ДАК для біологічних наук).

Організаційний комітет конференції:
Голова: акад. НААН України В. П. Федоренко – президент Українського ентомологічного товариства
Члени оргкомітету: член-кор. НАН України І. А. Акімов – віце-президент УЕТ по секції «Акарологія»;
О. В. Пучков – 1-й віце-президент 
УЕТ (заст. голови); В. О. Корнєєв – 2-й віце-президент УЕТ
;
акад. НАН України В. Г. Радченко, В. Г. Рошко – голова Закарпатського відділення УЕТ,
Л. О. Колодочка, О. Г. Радченко, А. М. Черній, В. В. Кавурка – скарбник УЕТ,
М. О. Калюжна – секретар УЕТ, В. В. Мірутенко – секретар Закарпатського відділення УЕТ.
Ċ
Valery Korneyev,
6 груд. 2015 р., 09:16
Ċ
Valery Korneyev,
6 груд. 2015 р., 09:16
ĉ
Valery Korneyev,
6 груд. 2015 р., 09:16
ĉ
Valery Korneyev,
6 груд. 2015 р., 09:16
Comments