CheremoshHistory

Коротенька історія хору 'Черемош'

A brief history of the 'Cheremosh' choir

(Ukrainian version only available)

“ЧЕРЕМОШ”

ХОР СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

ім. гет. Івана Мазепи в Мельборні

Спілка Української Молоді на чужині з самого початку нашого поселення на цьому континенті займає одне з передових місць у виконанні обов’язків перед Батьківщиною. Вокальне мистецтво рідної землі є важливою ділянкою виховання молоді й прищеплення любови до пісні нашого народу. Добре зорганізованому осередкові СУМ в Мельборні стало необхідним заснування хору для широкої популяризації української пісні, як на терені українських громад, так і серед австралійського населення.

Нагодою створити хор був приїзд до Австралії з родиною відомого в Англії дириґента, Маріяна Костюка, який з великим успіхом провадив хорами в Англії 21 літ. Мішаний хор СУМ-у в Мельборні “Черемош” став дійсністю 9-го лютого 1975 року, коли на першій пробі зібралося 45 членів. Перший його виступ був на концерті відзначенні 50- ліття СУМ в Україні та 25 ліття СУМ в Австралії. За час його існування в хорі співало від 26 до 53 членів.

За час існування хору репертуар складається з біля 300 пісень різного жанру. Хор виступає не тільки, як мішаний, але й також окремо в жіночому і чоловічому складах, що піднімає його популярність. Він є один з активніших хорів в Австралії. Рік-річно виступає на всіх святкуваннях державного значення, виступаючи на імпрезах громади та інших організацій. Його популярність поширюється по цілі Вікторії та в інших містах Австралії. Рівночасно хор поширює українську пісню серед чужинців.

Великою заслугою і гордістю хору “Черемош”, треба вважати участь у святкуванню 1000 ліття Хрещення України (1988 рік). Хор виступив з великою програмою українських композиторів і велетнів релігійно-літургійних творів. З святкувань 1000 ліття хор видав авдіо-касетку під назвою “Бог і Україна”, з записом 19 пісень, релігійно-літургійних та побутових. Велику похвалу цій програмі висловили не лише українці, але й музично освічені чужинці, які були присутніми на концертах.

Першою піяністкою хору була п-і Ірина Дудій-Рудевич, яка працювала майже від його заснування. А від 1994 року перебрала цю ролю новоприбула з України Ларися Мар’яновська. В часі відсутності дириґента Маріяна Костюка його заступав Касіян Косенко.

З початку 2000 року, хор “Черемош” відзначив 25 ліття своєї діяльности бенкетом при чисельні участі української громадськості. В березні цього ж року хор виступав на Святі Шевченка помимо того, що дириґент був тяжко хворий. Це був наш останний виступ з улюбленим дириґентом. Маріян Костюк, життєрадісний і веселий до останку, плекав в нас любов до українських народних і релігійних пісень впродовж 25 років, а перед тим ще 25 літ в Англії працював з різними хорами. Від часу коли Маріян Костюк знав про свою недугу, він палко закликав хористів не дозволити, щоб хор “Черемош” перестав існувати. Згідно з його бажанням хор продовжував свою працю під проводом, хориста і заступника дириґента, Касіяна Косенка, якому старший вік і здоров’я дозволяли погодитися тільки тимчасово провадити хором. Під його проводом хор виступав на концерті в місті Албурі/Водонґа в серпні 2000 року з нагоди “Здвигу Українців”

В той же час адміністрація хору одержала позитивну відповідь від дириґента професора Володимира Головка, який мав приїхати з Львова до Мельборну керувати Катедральним хором Св. Верх. Апп. Петра і Павла на місце бл. п. Маріяна Костюка.

Таким чином 18-го лютого 2001 року розпочався новий етап хору “Черемош”, на фундамент, якому поклав бл. п. Маріян Костюк.

У Львові, Володимир Головко спочатку декілька років працював у Львівській Філармонії на посаді завідуючого художнім відділом, головним хормейстром, а пізніше переходить на педагогічну роботу у музично-педагогічні коледж на посаду викладача з дириґування. Він також був дириґентом народної чоловічої капели “Прометей” при Львівському Будинку Учених. У 1989 році він створює хорову капелу “Посвіт” при Львівському наукового-дослідному радіо-технічному інституті. В 1991 створив чоловічий хор при соборі Св. Михаїла у Львові, “Благовіст”,найкрачий серед львівських церковних хорів. Згодом він стає професором літургічного співу та створює семінарійний хор. Хори під орудою Володимира Головка з великим успіхом репрезентували своє мистецтво у різних країн Европи.

Професор Володимир Головко відразу поставив високі вимоги до хористів, перестерігав, що “без тяжкої праці успіху не буде”. Він звернув увагу на вивчення професійного способу співу. Тобто, правильне формування звуку, динаміка, ланцюгового дихання, тощо. Хор привикає співати без фортепіянового супроводу. Перший виступ з новим дириґентом був на Святі Шевченка 18-го березня 2001. В квітні 2003, хор був учасником величавого концерту з нагоди VI Здвигу Українців Австралії. Двічі мужеський склад хору виступив з чоловічим хором громади Нобел Парку “Гомін”. З годом хор “Черемош” репрезентує українців на не українських форумах. Перше, на міжнародному концерті (Multicultural Arts Victoria) `який був записаний на радіо “ABC” переданий через “Radio National”. Другий поважний виступ був з нагоди ABAF Business Awards перед престижною пиблікою яка включала провідників австралійського бізнесу, політиків,артистів, тощо.

Хористи “Черемошу” майже всі народжені поза Україною, але завзято несуть гасло “Пісня душа народу” і уважаючи себе частиною українського народу, горді представити вам концерт, “На Крилах Рідної Пісні”.

В памя'ті славного диригента хору Черемош, пана Маріяна Костюка