Donations

Добровільні датки на Український Католицький Університет в Львові

і Патріярший Собор в Києві

з нагоди нашої поїздки в Україну провід хору рішили збирати пожертви на отримання Українського Католицького Університету в Львові і будови Патріяршого Собору в Києві.

Щира і сердечна подяка всім жертводавцями