Добровільні датки на Український Католицький Університет в Львові
і Патріярший Собор в Києві
 
з нагоди нашої поїздки в Україну провід хору рішили збирати пожертви на отримання Українського Католицького Університету в Львові і будови Патріяршого Собору в Києві.
 
Щира і сердечна подяка всім жертводавцями
 
 
Прізвище та ім'я жертводавця               Сума (дол)
 
пані Павліна Фіялка  

100

пан Ярослав Сулима 

50

родина Рищак   Ярослава і Стефан

20

пан Михайло Когут     

10
пані Оксана Тарнавська

30