Phần mềm Mindmap 5.3 vẽ bản đồ tư duy & hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Mindmap  5.3   Tải về

Đây là phần mềm vẽ bản đồ tư duy có key bản quyền, tải về giải nén và cài đặt bình thường, sau đó dùng key để đăng kí


Tài liệu hướng dẫn sử dụng mindmap vẽ sơ đồ tư duy bằng Tiếng việt  Tải Về

Video clip hướng dẫn sử dụng imindmap5Pro để vẽ sơ đồ tư duy!

Comments