We zijn te bereiken :

Teledienst & Televestiaire Stationsstraat 88 8930 Menen.

Onze organisatie staat open voor alle inwoners van Menen - Wevelgem - Wervik.

056 51 28 88 voor : vervoer / boodschappen / gezelschap /nachtwaak

                van MAANDAG tot VRIJDAG van 9 tot 12.00 u           WOENSDAGNAMIDDAG van 14 tot 17 u.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

056 51 90 77 voor : Televestiaire - tweedehandskledingwinkel

         maandag / woensdag / vrijdag van 14.30 tot 17.00 u

            en de eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 

          12.00 u enkel voor binnenbrengen kleding.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

056/51 87 38  voor : Plaatsen van alarmtoestellen en boekhouding.

             maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.00 u


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

 Doelstelling en filosofie

Teledienst wil als autonome vrijwilligersorganisatie aanvullende en ondersteunende hulp aanbieden ten behoeve van zieken, bejaarden en kansarmen uit Menen en de omliggende regio. Deze hulp kadert hoofdzakelijk binnen de thuiszorg. 

Het hulpaanbod bestaat o.m. uit vervoer, nachtwaak, gezelschap, het aanbieden van een alarmapparaat, het ter beschikking ste

llen van tweedehandse kledij (Televestiaire), enz. 

In de sectie Teledienst wordt de werking gedragen door een team van een tiental vaste vrijwilligers (permanenten) en wordt gecoördineerd door een vormingswerker.  De permanenten beluisteren allereerst de hulpvraag waarna een passend hulpaanbod kan geformuleerd worden via het inschakelen van een uitvoerende vrijwilliger. Ruim 60 uitvoerende vrijwilligers engageren zich binnen Teledienst.  

In de sectie Televestiaire wordt de werking gedragen door een team van een drietal vrijwilligers, dat telkens de groep per openingsdag vertegenwoordigt in ‘de kleine stuurgroep’.  Zij zorgen ervoor dat de informatiestroom alle vrijwilligers van de diverse openingsdagen bereikt. Ongeveer 30 uitvoerende vrijwilligers engageren zich uitsluitend in Televestiaire. 

Onder het motto ‘mensen helpen mensen’ staat Teledienst ter beschikking van iedereen, ongeacht hun filosofische, politieke of religieuze overtuiging. Teledienst reikt vooral een warme hand naar mensen die leven in kansarmoede.   

  

                                Marc Samyn, Voorzitter Teledienst vzw

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
Privacyverklaring

Ondernemingsnummer : 0409.154.116

RPR Gent (afdeling Kortrijk)