WünderKammer Project

  • Descripció
Els alumnes treballen per equips i reben l'encàrrec de crear un Gabinet de Curiositats (WünderKammer) Virtual en el que han d'incloure diversos Panells, cadascun dels quals divulgant un ésser viu, també alguns d'imaginaris (de còmics, mitològics o cinematogràfics) com si es tractés d'un Museu.
En tots els espècimens els alumnes han d'aportar una descripció fisiològica, ecològica i taxonòmica de l'ésser viu, així com dibuixos científics. La configuració quimèrica dels éssers vius imaginaris origina conflictes en la classificació taxonòmica que els alumnes han de resoldre, en ocasions, creant nous fílums.

 
  • Requeriments tècnics: ordinadors (1 per equip de 3 alumnes).
  • Curs i Dificultat: 1er d'ESO. Alta.
  • Productes parcials i final: Esborranys dels Panells, Panells digitals.


Etiquetes: Taxonomia, Fisiologia, Ecologia, Pàgina web, Museu Virtual, Dibuix científic, Éssers vius imaginaris.  

Publicació relacionada:

WünderKammer Project: Un contexto museístico de enseñanza de la clasificación de los seres vivos. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (2016) 86, 55-63. Collado, F., Collado, M., Domènech-Casal, J.

Existeix una activitat híbrida amb la de ContextTaxon, desenvolupada més tard, disponible a: https://app.box.com/s/31t3lig1vubtzp7724b8wrtjp715wsys