PlanTax  • Descripció

Els alumnes treballen per equips i parteixen d'objectes d'origen vegetal. Amb l'ajut del llibre de text i un esquema general de la taxonomia de les plantes, han de construir un vídeo en el que descriuen la taxonomia de les plantes usant els objectes proposats. Per a fer-ho han de descobrir quina vinculació té cada objecte amb cadascun dels grups taxonòmics dels vegetals i perquè.  • Requeriments tècnics: ordinadors (1 per equip de 3 alumnes), càmera de vídeo o mòbil, llibre de text i objectes d'origen vegetal.
  • Curs i Dificultat: 1er d'ESO. Mitjana.
  • Productes parcials i final: Storyboard, Vídeo divulgatiu.


Etiquetes: Taxonomia, vegetals, Vídeo, Indagació, Xilema, Floema, Briòfits, Pteridòfits, Cormòfits, Angiospermes, Gimnospermes, Esporòfit, Gametòfit.

Publicació relacionada:

Objetos, palabras y contextos. Una indagación multimedia para descodificar científicamente el mundo de las plantas. Aula de Secundaria (2015), 13, 26-31. J.Domènech-Casal.