Inici

    

Taxono-Me és un recull d'activitats didàctiques que tenen per objectiu usar metodologies actives, el treball en primera persona i el conflicte cognitiu com a punt de partida per a treballar la Classificació dels éssers vius i la Taxonomia a l'aula.

El conjunt d'activitats permet treballar diversos criteris d'avaluació del currículum d'ESO en base a projectes d'aprenentatge, incidint especialment les habilitats científiques, la comprensió de la naturalesa de la Ciència i la capacitat de transferir en situacions o objectes concrets les habilitats de classificació i taxonomia.

Les activitats s'ajusten a la metodologia de treball per projectes (ABP) i han estat desenvolupades i aplicades en dos instituts públics de secundària, INS Marta Mata de Montornès del Vallès i INS Vilanova del Vallès (Barcelona).

Les comparteixo com a recurs per a aquells professors de ciències que vulguin aventurar-se en el treball per projectes i l'ensenyament de les ciències mitjançant la indagació.

La ciència és (o hauria de ser) una aventura cognitiva.

Jordi Domènech-Casal