Publikationer och föredrag – Publications and talks

Publikationer och föredrag – Publications and talks

Andréasson Maia, Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson och Sofia Tingsell (submitted) [talk and publication]. På jakt efter amerikasvenskan. In: Svenskans beskrivning 32.

Andréasson, Maia, Ida Larsson & Sofia Tingsell, (in progress) [talk and publication]. Variation and change in American Swedish. To appear in: Janne Bondi Johannessen & Joseph Salmons (eds), Germanic heritage languages in North America. John Benjamins.

Larsson, Ida, 2011, Variation och förändring i amerikasvenskan – några iakttagelser. [talk] Nordiskt nätverk för syntaxhistoria 4, ­6–7 oktober, Uppsala.

Larsson, Ida & Janne Bondi Johannessen, 2012 [talk]. Embedded Word Order in Heritage Scandinavian. International Conference of Nordic and General Linguistics, 18-20 april, Freiburg.

Larsson, Ida, Maia Andréasson, Sofia Tingsell, Benjamin Lyngfelt & Jenny Nilsson (2011) [talk]. Swedish in America – present and past. Second Workshop on Immigrant Languages in America, Norge, september 2011.

Larsson, Ida, Sofia Tingsell,  Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt & Jenny Nilsson (2012) [publication]. Amerikasvenskan förr och nu. [American Swedish, past and present] In: Johannessen, Janne Bondi & Joseph Salmos [ed.]. Norsk Lingvistisk Tidskrift, Vol 30, Nr 2.

Annat – Other

Radio interview: Vetenskapsradion, Språket i P1 January 24, 2012 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=4923866

Article: Sverigekontakt, nr 4 2011. Amerikasvenskan finns kvar i Minnesota. http://www.sverigekontakt.se/?id=247

Radio interview: Radio Sweden, July 12, 2011. How does Swedish sound in Minnesota? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=4598950

Article: The Local, June 13th, 2011. Exploring Sweden's linguistic history in the United Stateshttp://www.thelocal.se/34324/20110613/

Article: Språktidningen, 05/2012. Ättlingar håller fast vid svenskan som arv. (Decendants holds on to the Swedish language as a heritage)

Studentuppsatser – Student's essays


Adamsson Eryd, Henrietta (2012). Självinitierad reparation i ett amerikasvenskt material (Self initiated repairs in an American Swedish Material). Student essay. Department of Swedish, University of Gothenburg. <http://hdl.handle.net/2077/29486>

Andersson, Linn (2012). AMERIKASVENSKA. Lexikala jämförelser och attritionspåverkan. (American Swedish. Lexical comparisons and attrition.) Student essay. Department of Swedish, University of Gothenburg. <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31244>

Hultén, Lovisa (2012).  För jag märker inte när jag switch over to English – kodväxling hos två amerikasvenskar. (Because I don't notice when I 'switch over to english' – the code switching of two Swedish-Americans). Student essay. Department of Swedish, University of Gothenburg. <https://docs.google.com/open?id=0B51PNCdc9t3_aXM2STF2RlE4clU>
 
Comments