Projektet Svenskan i Amerika, en resa – The project Swedish in America, a journey

posted Feb 24, 2011, 1:37 AM by Maia Andréasson   [ updated Mar 24, 2011, 3:26 AM ]
(In English, below)

Hösten 2010 ansökte fem forskare från Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen (Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson, Sofia Tingsell och jag) om pengar från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för att resa till USA och göra en grundläggande undersökning av den svenska som talas där av immigranter från Sverige. I december samma år fick vi besked om att Torsten Söderbergs Stiftelse beviljat oss pengar till resan.


Vi kommer alltså att resa till Delaware, Minnesota, ungefär tio dagar i juni 2011 och träffa svensktalande i olika åldrar där. Vår plan är att spela in intervjuer med och samtal mellan våra informanter. Vi hoppas också kunna göra några språkliga experiment för att få data om en del grammatiska konstruktioner som är så ovanliga att vi knappast kan förvänta oss att se dem i spontant tal.


Något som inspirerat oss är förstås det mycket större projekt som just nu pågår inom
NorDiaSyn för att undersöka den norska som talas av amerikanska immigranter från Norge – Norwegian in America. Vårt projekt är givetvis bara i ett inledningsskede, men vi hoppas kunna samla material som kan vara jämförbart – om än mindre – med det som Janne Bondi Johannesson och Signe Laake samlade under förra våren i Illinois, Wisconsin och Minnesota. 

- - -

In the autumn of 2010 five researchers from Gothenburg University and the Institute of Language and Folklore (Ida Larsen,Benjamin Lyngfelt, Jenny Nelson, Sophia Ting Sell and I) applied for money from the Torsten and Ragnar Söderberg Foundations to travel to the U.S. and perform research on the Swedish spoken there by immigrants from Sweden. In December that same year we were informed that the Torsten Söderberg Foundation has granted us money for the trip.

We will travel to Delaware, Minnesota, for about ten days in June 2011, and meet with Swedish speakers of different ages. Our plan is to record interviews with and conversations between our informants. We also hope to be able to make linguistic experiments to obtain data on some grammatical constructions, that are so unusual that we can hardly expect to catch them in spontaneous speech.

Something that inspired us, of course, is the much larger project currently under way in
NorDiaSyn to explore the Norwegian spoken by American immigrants from Norway - Norwegian in America. Our project is of course only in its early stages, but we hope to collect data that may be comparable - albeit much smaller - to the material Janne Bondi Johannesson and Signe Laake collected last spring in Illinois, Wisconsin and Minnesota.

/Maia Andréasson
Comments