Svenskan i Amerika

Från det sena 1800-talet till tidigt 1900-tal utvandrade hela 1,3 miljoner personer från Sverige till Amerika. Detta innebär att en stor del av världens svensktalande vid den tiden faktiskt bodde i Amerika, och än i dag flyttar många svenskar till USA. Trots det vet vi väldigt lite såväl om dåtidens amerikasvenska som om den svenska som talas i Amerika idag. Det finns 50 år gamla inspelningar av äldre amerikasvenska, men de har undersökts mycket sparsamt, och dagens svenska i Amerika finns inte dokumenterad alls.Projektet Svenskan i Amerika är en pilotundersökning av hur svenskan i USA ter sig idag och hur dagens amerikasvenska skiljer sig från den som talades för 50 år sedan. Projektet har gjort inspelningar och andra språkliga undersökningar med andra svenskamerikaner av första, andra och tredje generationen. I juni 2011 besökte vi Minnesota för en första omgång med inspelningar och 2012 besökte vi Illinois.

Ett syfte med materialinsamlingen är att skapa en gedigen databas för forskare i hela världen med intresse för svenska språket. Det nya materialet ger projektdeltagarna och andra forskare möjlighet att undersöka till exempel s.k. kodväxling – i det här fallet hur man växlar mellan svenska och engelska – men också hur talarna ser på sin språkliga identitet och hur ord och ordföljd påverkas av språkkontakt.

Följ gärna projektet på Facebook och i kalendern.

Maia Andréasson, Göteborgs universitet,
Ida Larsson,  Stockholms universitet,
Benjamin Lyngfelt,  Göteborgs universitet,
Jenny Nilsson, Institutet för Språk och Folkminnen, och 
Sofia Tingsell,  Göteborgs universitet.

Karta: Wikimedia CommonsBlogg

 • More research this year! Torsten Söderbergs stiftelse has granted us money for another trip to the US! We are so very grateful for this and we are now in the planning stage of this ...
  Posted Jan 23, 2012, 10:21 AM by Maia Andréasson
 • We have problems with the blog site. Please, check our page on Facebook
  Posted Jun 15, 2011, 4:23 AM by Maia Andréasson
 • We are (practically) on our way! Sunday we leave for Minneapolis and we are currently madly busy checking of items on lists, filling electronic forms to get into the US, contacting language consultants, arranging for meetings ...
  Posted Jun 10, 2011, 3:21 AM by Maia Andréasson
 • Datum (nästan) klara! – Dates (almost) set! Om allt går väl kommer vi att vara i Minnesota mellan den 12 och den 21 juni 2011.If everything goes well, we will be in Minnesota June 12th – June ...
  Posted Mar 24, 2011, 3:14 AM by Maia Andréasson
 • Call for papers: Second Workshop on Immigrant Languages in America "The Second Workshop on Immigrant Languages in America will be held at Fefor Høifjellshotell in Norway 21-24. September 2011.Call for papers: We still have some vacant slots for ...
  Posted Mar 16, 2011, 1:42 PM by Maia Andréasson
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »
Subpages (1): Swedish in America
Comments