Velkommen

STRANDENGA Leirsted er ei perle ved Mjøsa, 7 dekar stort med strandlinje, brygge, grillsted m/grillbu, låve med møterom/aktivitetsrom og våningshus med kjøkken, oppholdsrom og 15 sengeplasser. Overnattingsbygg med 8 rom og 14 aengeplasser.  Eget  sanitæranlegg med fire dusjer/fire toaletter, godt egnet for teltleirer.I tillegg drifter vi det tilliggende kommunale friområdet, på ca 4,5 mål.Stedet drives av Strandenga Leirsted.   Strandenga Leirsted  er en forening der Lions klubber fra hele Norge kan være med i driften av stedet. Stedet eies av Lions Club Gjøvik og Lions Club Innlandet.   Lions Club Innlandet  har råderetten over Strandenga og har overlatt driften  av   Strandenga Leirsted.

Strandenga Leirsted ble stiftet hvor Lions Club  Innlandet, Lions Club Gjøvik, Lions Club Kongsvinger, Lions Club Oslo/Bøler, Lions Club Ullensaker, Lions Club Vestre Toten, Lions Club Østre Toten, Lions Club Årnes,,Lions Club Ringsaker Nord  , Lions Club Nittedal, Lions Cluv Oslo-Maud og Lions Oslo VBU  er medlemmer..   

Aktiviteter 2019

Leiraktiviteten fortsetter også i 2019. Distrikt 104C3's sommerleir,  Det blir internasjonal ungdomsleir - 

Lions Camp Strandenga Enviroment Norway, i tillegg til mange samlinger i regi av våre samarbeidende

organisasjoner. I tillegg blir det også noen mindre samlinger, lokale Lions-møter/samlinger.

Vi ser fram til en hektisk, og innholdsrik sesong !!

5

Aktiviteter 2018

Distrikt 104C3's sommerleir, samt aktiviteter fra lokale Lions-klubber.  Det har vørt svært mange arrangementer

knyttet til Lions sine hovedaktiviteter,  "Å hjelpe andre".  Antall besøkende regnet som "døgnbesøk" er i underkant 

av 1000, der deltakerne har vørt knyttet til bl.a. Blinde/Svaksynte,  Integrerings-samlinger med  "familieløse"  nye landsmenn under 18år, barn og ungdom som ellers kanskje ikke får oppleve en "normal" ferie-aktivitet,  i tillegg til lokale  dog sentrale foreninger/organisasjoner som bruker Strandenga som et utfartssted.

 Vi har også hatt opphold for Lions egen internasjonale ungdomsleirer, og mange andre dyktige organisasjoner som

har lagt opp sine egne aktiviteter på Strandenga.

Aktiviteter 2017

Distrikt 104 C 3's sommerleir 

Sesongen starter med Lions' "Gi-en-dag",  der Lionsmedlemmer inviterte med seg en eller flere gjester, på rundtur med

Skibladner, for deretter å ha et festarrangement på Strandenga.

17-18.juni var det hver dag, ca 130-150 deltagere som var på rundtur med Skibladner, for deretter dra til Strandenga 

på eget arrangement og grillmiddag.

Ungdomsorganisasjonen JUBA hadde deretter sin landsleir på Strandenga Leirsted, siste uke i Juni.

Det ble et vellykket arrangement, med ca 200 deltagere.

Lions har hatt Distrikt 104 C 3's sommerleir   første halvdel av Juli,  mens Kongsvinger Kommune/Lions Club Kongsvinger

hadde sin leir i august.

Oppland Fylke's filmleir ble også arrangert i august.

I tillegg har det vært flere besøk/arrangement av varierende lingde.

I august hadde vi også arrangement for "mindre-årige flyktninger",  der vi fikk besøk av 55 ungdommer som nå

er bosatt i Gjøvik kommune.

Vi planlegger full vinterdrift på Strandenga,  etter at vi nå har fullført isoleringen/vindusutskifting av våningshuset.

Tidligere aktiviteter

Den 22 juli 2010 hadde vi besøk av årets internasjonale ungdomsleir. Ungdommene fikk her møte bl.a. narkotikahunden og lært om den og dens arbeid som Lions har bidratt til. Ellers til nå i sommer har stedet blitt leid ut til bl.a. flere skoler i Hedmark og Oppland, der de har benyttet stedet til forskjellige typer arrangement over kortere og lengre tid.

Sommeren 2010 hadde stedet et belegg på vel 1000 persondøgn, de fleste ungdommer.

I tillegg til aktiviteter som Lions Club Kongsvinger, Lions Club Gjøvik, via Korpus - arrangementet, og leiren i sone 6 har gitt, har stedet vært leid ut til Oppland Fylkeskommune og Lillehammer Ung og Aktiv DA. Alle har hatt tilbud for ungdom. Stedet har dessuten vært leid ut til private arrangement.

Sommeren 2012 fikk vi besøk fra den internasjonale ungdomsleiren på Vea, samtidig med "Plant a tree"  -  eiketre nummer 2 på Strandenga.

Sommeren 2014 ble det arrangert 5 ukes-leirer: Lions egen ungdomsleir, 3 uker med filmleir (Oppl. Fylke), 1 med Kongsvinger kommune/Lions. I tillegg kortere leirer med bl.a. Røde Kors/Korpus/Ung Gjøvik, og Jota/Joti-leir fra Vest-Oppland Speiderkrets. Her deltok 100-150 speidere og ledere.  Samt mange kortere opphold, enkeltdager og week-ends.

Sommeren 2015 ble det arrangert 2 Lions-leirer (en i samarb. med Kongsvinger Kommune), 3 uker med filmleir (Oppl.Fylke), og flere andre leirer/opphold med aktører som har valgt Strandenga som arena for sine barne-/ungdomsleirer.

Sommeren 2016 ble  Lions Distrikt 104 C3's årlige sommerleir arrangert i uke 27.

Og videre utover sommeren ble det mange leirer, i Lions-regi, men også av andre dyktige arrangører.

VELKOMMEN TIL STRANDENGA !

Se også informasjon om Lions' arbeide: www.Lions.no

Foto: "Plant a tree" - fra Internasj.sommerleir 2012.

Video-klipp om stedet og aktiviteter: 

 http://lions.magix.net/album/all-albums/ 

Her er linken til Mjøsa - "Minutt-for-minutt-med NRK":

https://tv.nrk.no/serie/skibladners-seilas-minutt-for-minutt/ENRK10000516/14-07-2016#del=2&t=50m54s

(Se avsnitt 20).

Plan og mål med Lions Strandenga Leirsted

Planen for stedet er at Strandenga skal utvikles som et attraktivt sted for Lions aktiviteter og mellom aktivitetene gi mulighet til utleie med inntekt til bruk i Lions aktiviteter på stedet. Lions skal kunne benytte Strandenga til ungdoms- og leirsted og andre

arrangement. Målet er at Strandenga skal være et treffsted for barn og ungdom uavhengig av kultur, språk, nasjonalitet eller religion. Stedet har naturlige fortrinn ved sin beliggenhet ved å dra nytte av naturen på land og til vanns og samtidig oppleve smakebiter av den kulturen stedet en gang har vært en del av. I starten skal stedet kunne ta i mot opptil 25 overnattingsgjester på sommertid.

Målet er at Lions Strandenga Leirsted skal bli en nasjonal aktivitet i Lions på helårsbasis.

Stedet skal kjennetegnes ved faste årlige arrangement for en bestemt gruppe ungdom.

I tillegg til dette skal Strandenga kunne utvikles til et møtested for Lions i forbindelse med opplæring, kurs, møter med mere. 

Bli venn av Lions Strandenga

Følg oss også på vår Facebook gruppe