Bilder fra "innsiden" av husene

Fra møtesalen Låven.

Fra Låven 2.etg. (Høyloftet)

Fra Gult Hus/Stue:

Fra Gult Hus/soverom

Fra Sanitæranlegget (dusj).