Om Strandenga

Eierskap og driftsselskap

LC Gjøvik og LC Biri eier Strandenga og leier ut stedet uten avkastning / fortjeneste. Driften ivaretas av Strandenga Leirsted, som alle Lionsklubber inviteres til å kjøpe andeler i. Det er inngått en avtale mellom Lions Club Biri og Strandenga Leirsted  om drift og vedlikehold av stedet.

Markedet, brukere og planlagt belegg

For kommende sommeren er Lions Strandenga Leirsted  allerede booket av flere av de aktørene som har benyttet stedet tidligere, nye brukere har også kommet til gjennom “rykter” / anbefalinger om stedet.

Strandenga Leirsted  vil arbeide for å få arrangere internasjonal ungdomsleir minst annethvert år. Ledig kapasitet selger vi til private, i evt. perioder Lions ikke har aktiviteter. Totalt baserer vi sommerbelegget på ca. 20 uker.

Vi kan også tilby vinteraktiviteter fra og med inneværende år.

Driftsorganisasjon

Driften organiseres som et driftsorganisasjon. Lions-klubber er invitert til å inngå i driftsorganisasjonen.

Selskapet tar sikte på en organisasjon og driftsmodell tilpasset erfaringene fra Tråastølen på Hardangervidda. Det er et mål at alle klubbene i D104-C3 vil stå bak for å sikre driften.

Økonomi

Andelene i driftsselskapet skal primært være en sikkerhet til egenkapitalen, til bruk i påkommende tilfeller og som en reserve. I tillegg er planen at klubber innbetaler et årlig beløp pr. medlem/klubb på linje med det årlige bidrag til  Fjalir, Tana/Nesseby og Minsk. Disse midlene skal sette Strandenga i stand til å ta i mot aktivitetsdeltakere. D.v.s. ved lions-aktiviteter er anlegget til disposisjon mot en beskjeden døgnpris pr. deltaker for å dekke bruksvariable kostnader.

Spørsmål og svar…

Har dere spørsmål når det gjelder kjøp av andel(er) i driftsselskapet eller spørsmål til planene og utviklingsarbeidet? Ta kontakt med styret som består av:

Bjørn Egil Skar, Leder              936 53 081

Harald Eikrem Tusvik, nestl.  911 77 774

Erik Evang                                   901 54 403

Thore Bernt Gulbrandsen        90643692

Bjørn Erik  Frydenberg             41499199

 

Allerede nå inviterer vi klubber og soner til å planlegge ønskede aktiviteter på Strandenga for sommeren 2015.

Jo før vi kommer i gang jo bedre for både Lions, aktivitetsdeltakerne og for Strandenga.

Bilder fra Strandenga

Hovedhuset m/kjøkken, stue, toalett og soverom

Låven m/kjøkken, sal med langbord og peisestue, bad og flere toaletter

Hovedhuset og låven

Strandenga fra andre sia av Mjøsa (LC RNs rike)

Faksimile fra Lion nr. 6 2009

Utsikt fra Strandenga til andre sia av Mjøsa, til LCRNs rike.

Brygga

Grillhuset ved vannkanten.