Bilder

Samarbeid mellom Kongsvinger kommune og 

Lions Club Kongsvinger

Oversiktsbilde - Jota/Joti med 100-150

deltagere på Lavvo-leir 2014.

På Tur med Ormen Lange - Sommerleiren 2014

Det gamle stabburet på Strandenga er nå avhendet, og flyttet til stedet Braskerud på Dokka i Nordre Land.

Stabburet var ikke egnet til å bruke i tilknytning til Lions sine aktiviteter, til det ville prisen bli altfor høy.

Bygningen er allerede satt opp igjen, i et miljø med andre gamle og velholdte hus.

Har du bilder fra arrangementer som er gjennomført på Strandenga som vi kan få lov til å legge ut her, ta kontakt med oss på strandenga@gmail.com 

Bilder fra Sommerleiren 2017:

Vikingdag - "Vikingsuppe".

Vikingbesøk

Bading - nesten alltid.

Gruppeoppgave.

Besøk av redningsbåten/Redalenm Røde Kors.

Grillkokken, under sterk bevoktning.