Priser

Leie av Strandenga

Prislista er under vurdering. Ta derfor kontakt med oss, og

be om et tilbud ut ifra det behovet du har.

Ta kontakt med oss på forespørsels og bestillingsskjemaet eller via: strandenga@gmail.com

I forhold til alle priser på "hele stedet" tilkommer:

Det koster 300,- pr. hus i vask. Det er ikke mulig å vaske seg ut selv.

Leie av deler:

Grillbua pr. dag (plass til inntil 20)          500,-

Dusjer og toaletter (uten leie av hus/lokaler): Etter avtale ut

ifra behov.

Foto fra Kjøkken Gult Hus.

I perioden 1. september til 1. mai tilkommer fyringskostnader.

Leietakers ansvar:

Leietaker har ikke ansvar for vask. Dette gjøres av innleide vaskere.

Søppel:

Søppeldunker til høyre for inngangsparti, eller etter avtale ved store arrangement/eller stor andel søppel.

Søppel skal så langt mulig sorteres som "mat", "rest", "papir", "glass/metall". 

Alt usortert går som "rest", og dette må betales ekstra pr sekk utover eksisterende dunk, kr. 100,-.

Det er mulig å velge forskjellige løsninger. Ta kontakt med oss på forespørsels og bestillingsskjemaet eller via: strandenga@gmail.com