Dugnadsoppgaver

Ønsker du å delta på dugnad så se på siden over dugnadspåmelding. Der står når neste dugnad skal gå og hva som er planlagt utført. Denne siden skal inneholde alle utestående oppgaver.

Dugnadsoppgaver – listeside fra klassiske Nettsteder