Forespørsel og bestilling

Hvis du/dere ønsker å benytte Lions Strandenga avgjøres prisen ut fra hva stedet skal brukes til. Derfor har vi ikke oppgitt priser i første omgang. Men vi kan si så mye før du/dere sender inn en forespørsel eller bestilling, at prisene er lave.