Velkommen

5

Lions STRANDENGA Leirsted er ei perle ved Mjøsa, 7 dekar stort med strandlinje, brygge, grillsted m/grillbu, låve med møterom/aktivitetsrom og våningshus med kjøkken, oppholdsrom og 15 sengeplasser. Eget utvendig sanitæranlegg med mange dusjer/toaletter, godt egnet for teltleirer.
I tillegg drifter vi det tilliggende kommunale friområdet, på ca 4,5 mål.


Stedet drives av Lions Strandenga Leirsted. Lions Strandenga Leirsted  er et andelslag der Lions klubber fra hele Norge kan være med i driften av stedet. Stedet eies av Lions Club Gjøvik og Lions Club Biri. Lions Club Biri har råderetten over Strandenga og driver stedet gjennom Lions Strandenga Leirsted.
Lions Strandenga Leirsted ble stiftet av Lions Club Biri,
hvor Lions Club Biri, Lions Club Kongsvinger, Lions Club Oslo/Bøler, Lions Club Ullensaker, Lions Club Vestre Toten, Lions Club Gjøvik og Lions Club Ringsaker Nord er med som andelseiere. Nå er også Lions 104H/Sone 3 (Oslo) blitt medlem.

Kommende aktiviteter 2017
Distrikt 104 C 3's sommerleir arrangeres årlig i uken mellom Juni-Juli/første uke i Juli.
Ungdomsorganisasjonen JUBA har sin landsleir på Strandenga Leirsted, siste uke i Juni.

Sesongen starter med Lions' "Gi-en-dag",  der Lionsmedlemmer har med seg en eller flere gjester, på rundtur med
Skibladner, for deretter å ha et festarrangement på Strandenga.
Så følger ungdoms-/landsleir for JUBA, med ca 150-180 deltagere.
Lions har to leirer første halvdel av Juli,  mens det blir forskjellige leirer/arrangementer utover Juli/August.
Vi planlegger også full vinterdrift på stedet, etter at vi nå har fullført isoleringen/vindusutskifting av våningshuset.

Tidligere aktiviteter
Den 22 juli 2010 hadde vi besøk av årets internasjonale ungdomsleir. Ungdommene fikk her møte bl.a. narkotikahunden og lært om den og dens arbeid som Lions har bidratt til. Ellers til nå i sommer har stedet blitt leid ut til bl.a. flere skoler i Hedmark og Oppland, der de har benyttet stedet til forskjellige typer arrangement over kortere og lengre tid.
Sommeren 2010 hadde stedet et belegg på vel 1000 persondøgn, de fleste ungdommer.
I tillegg til aktiviteter som Lions Club Kongsvinger, Lions Club Gjøvik, via Korpus - arrangementet, og leiren i sone 6 har gitt, har stedet vært leid ut til Oppland Fylkeskommune og Lillehammer Ung og Aktiv DA. Alle har hatt tilbud for ungdom. Stedet har dessuten vært leid ut til private arrangement.
Sommeren 2012 fikk vi besøk fra den internasjonale ungdomsleiren på Vea, samtidig med "Plant a tree"  -  eiketre nummer 2 på Strandenga.
Sommeren 2014 ble det arrangert 5 ukes-leirer: Lions egen ungdomsleir, 3 uker med filmleir (Oppl. Fylke), 1 med Kongsvinger kommune/Lions. I tillegg kortere leirer med bl.a. Røde Kors/Korpus/Ung Gjøvik, og Jota/Joti-leir fra Vest-Oppland Speiderkrets. Her deltok 100-150 speidere og ledere.  Samt mange kortere opphold, enkeltdager og week-ends.
Sommeren 2015 ble det arrangert 2 Lions-leirer (en i samarb. med Kongsvinger Kommune), 3 uker med filmleir (Oppl.Fylke), og flere andre leirer/opphold med aktører som har valgt Strandenga som arena for sine barne-/ungdomsleirer.
Sommeren 2016 ble  Lions Distrikt 104 C3's årlige sommerleir arrangert i uke 27.
Og videre utover sommeren ble det mange
 leirer, i Lions-regi, men også av andre dyktige arrangører.

VELKOMMEN TIL STRANDENGA !


"Plant a tree"
Foto:
"Plant a tree" - fra Internasj.sommerleir 2012.Video-klipp om stedet og aktiviteter: 
 http://lions.magix.net/album/all-albums/ 
Her er linken til Mjøsa - "Minutt-for-minutt-med NRK":
(Se avsnitt 20).
Plan og mål med Lions Strandenga Leirsted
Planen for stedet er at Strandenga skal utvikles som et attraktivt sted for Lions aktiviteter og mellom aktivitetene gi mulighet til utleie med inntekt til bruk i Lions aktiviteter på stedet. Lions skal kunne benytte Strandenga til ungdoms- og leirsted og andre
arrangement. Målet er at Strandenga skal være et treffsted for barn og ungdom uavhengig av kultur, språk, nasjonalitet eller religion. Stedet har naturlige fortrinn ved sin beliggenhet ved å dra nytte av naturen på land og til vanns og samtidig oppleve smakebiter av den kulturen stedet en gang har vært en del av. I starten skal stedet kunne ta i mot opptil 25 overnattingsgjester på sommertid.
Målet er at Lions Strandenga Leirsted skal bli en nasjonal aktivitet i Lions på helårsbasis.

Stedet skal kjennetegnes ved faste årlige arrangement for en bestemt gruppe ungdom.
I tillegg til dette skal Strandenga kunne utvikles til et møtested for Lions i forbindelse med opplæring, kurs, møter med mere. 

Bli venn av Lions Strandenga
Følg oss også på vår Facebook gruppe