Yhdistyksen syyskokous

Post date: Oct 18, 2017 12:13:43 PM

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Kirkkoharjun koulun A-opettajainhuoneeseen, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

tiistaina 24.10.2017 klo 18

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin.
  4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  6. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä päätetään varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
  8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
  9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
  10. Päätetään kokous.