Sääntömääräinen syyskokous 29.11.

Post date: Nov 22, 2016 7:09:47 PM

Kirkkoharjun koulun A-opettajainhuone, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

tiistaina 29.11.2016 klo 18

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä päätetään varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

10. Päätetään kokous.