Introduktion

Velkommen til en hjemmeside som præsenterer en lang række ideer til at øge elevernes arbejde med det matematiske sprog i matematikundervisningen.
Hjemmesiden blev konstrueret i forbindelse med et udviklingsprojekt som matematiklærerforeningen har stået for i skoleåret 2013 samt efteråret 2014. Projektet har været støttet af undervisningsministeriets udviklingspulje.
Jes Sixtus Jørgensen (Espergærde Gymnasium), Jakob Holm (Viby Gymnasium), Torben Svendsen (Kolding Gymnasium), Troels Agerholm (Viborg Katedralskole) samt Mirela Ismaili Redzic (Vejen Gymnasium og Hf) har deltaget i projektet.

Til udviklingsprojektet var i efteråret 2014 tilknyttet en konference, hvor andre matematiklærere var med til at udvide hjemmesiden med endnu flere gode ideer til aktiviteter.

Hjemmesiden er opdelt i 2 dele: Formulere matematik og Læse matematik. Der vil ved nogle aktiviteter være overlap mellem de 2 dele. I de tilfælde benyttes krydslinks.

Et enkelt vigtigt tip:
De vedhæftede dokumenter bør downloades (brug pilen til højre) for at kunne læses optimalt. Hvis dokumenterne blot åbnes direkte, vil alle formler ikke være synlige.

Hjemmesiden administreres af Jes S. Jørgensen (jes.sixtus@skolekom.dk), Espergærde Gymnasium.
Jeg kan kontaktes for yderligere informationer.

Hvis du har forslag til andre end de nævnte aktiviteter, så send dem gerne til mig. 
Beskrivelsen skal indeholde hovedpunkterne: Beskrivelse, Pædagogisk formål, Niveau og Emne, Konkrete eksempler samt Kontaktperson. Alle punkter behøver dog ikke være med.
Vedhæft meget gerne dokumenter med eksempler.


Jes S. Jørgensen
Matematiklærerforeningen