Dirigenten

“Dirigenten met een hart voor het Sloveense lied”.
  
 
Het Sloveens koor Slomšek stond van in den beginne onder de leiding van Stefan Rogelj uit Eisden-Maasmechelen.
Toenmalige koorzangers waren allemaal ingeweken Slovenen.
Zo was Stefan Rogelj een Sloveense mijnwerker die met hart en ziel zong en deed zingen.
Zijn begeestering is haast legendarisch. 
Het gemengd koor werd niet alleen voortdurend aangevuld met jonge Slovenen,
maar al gauw wilden de jonge mannen ook apart zingen. 
Dit werd dan het mannenkoor. De gezondheid van Stefan Rogelj liet echter serieus te wensen over
en zijn zoon Vili moest toen - we zijn dan 1957 - regelmatig het dirigeren overnemen.
In 1962 overleed Stefan Rogelj.
 
 
Geheel autodidactisch en met volle overgave kweet zoon Vili Rogelj zich met succes van zijn taak als dirigent. Zijn studies in Mol, maar ook zijn werk nadien, deden hem naar Antwerpen uitwijken.  Zijn verhuis uiteindelijk naar Hoevenen bij Antwerpen maakte het voor hem niet gemakkelijk beide koren te blijven leiden.
Intussen is hij reeds meer dan 50 jaar dirigent. Enkel een groot hart voor het zingen maakt zo’n prestatie mogelijk!
Voor zijn niet aflatende ijver en inzet voor het Sloveens koor Slomšek en voor het instandhouden van de Sloveense cultuur via de liederen, heeft de Sloveense Kerk hem in 1996 in Ljubljana het onderscheidingsteken van de H. Cyrillus en Methodius verleend. Alle insiders zijn het erover eens dat hij deze onderscheiding verdiend heeft. Door de het stijgende aantal kooractiveiten besliste hij niet alle koorgeledingen meer op zich te nemen. Zo dirigeert Vili sinds 2008 enkel nog het mannenkoor en het gemengd koor wat het kerkelijk repertiorium betreft.
  
 
Intussen is ook de opvolging verzekerd.  De tenor Karli Cverle is de tweede dirigent.  Hij is de uitdaging aangegaan om ook het vrouwenkoor een apart repertorium aan te bieden. Zo dirigeert hij vanaf september 2008 het Sloveense dameskoor Slomšek naast het gemengd koor voor het volks- en kunstrepertorium.
Ook voor Karli Cverle, die in Mechelen woont, is de liefde voor het Sloveense lied zo groot dat het geen overdreven moeite is om de repetities in Maasmechelen bij te wonen en te leiden.