ako začať

Program uložte ku koreňovému adresáru napr. c:\ryder

prihlásenie

Napíšte nového užívateľa a uložte.

Potom stlačte ok.

Prvý užívateľ má všetky povolenia.

Ďalší užívatelia sa dajú vytvoriť len hlavnom okne.

vytvorenie nového zariadenia.

Vpíšte zariadenie a k nemu napíšte štítkové údaje.

uložte.

plánovaná údržba

ak je k zariadeniu nutná pravidelná údržba, zaškrtnite príslušný interval

denný, týždenný, mesačný alebo ročný. 2x kliknite do textového poľa.

Teraz môžete zapísať novú plánovanú údržbu.

dajte pozor na správnosť textu, pretože podľa tohoto zadania bude program vyhľadávať ukončenú údržbu.

Potom uložte, príslušná údržba musí byť zaškrtnutá.

zápis nového záznamu vykonania údržby.

Vyberte zo zoznamu plánovanú údržbu,

AK sa však jedná o údržbu mimo plánu popíšte činnosť do

poľa vedľa pera.

prehľad plánovanej údržby s možnosťou hromadného zápisu.Nad plánovanou údržbou kliknite na všetky prehľad.

na pravej strane sú zoradené všetky hlavné zariadenia s vypísaným plánom údržby

zeleným sú zobrazené zariadenia ktorých údržba bola vykonaná,

modrým, ktorá ma byť práve urobená, červeným, ktorá je po limite

a ostro červeným, ktorá je urgentná.

ak chcete zároveň zapísať náhradné diely tak zaškrtnite súčiastky (ND)

kliknite na červené pero. vyvolá sa ponuka náhradných dielov, ktoré patria k zariadeniu.

Zaškrtnite, ktoré chcete zapísať a kliknite na o.k.

kontrola vykonanej údržby

zaškrtnite príslušný interval a kliknite na graf (1.)

Modrým je označená vykonaná údržba a červeným ešte nevykonaná

Ak zaškrtnite všetky zariadenia, tak po kliknutí na graf sa zobrazia všetky ukončené a neukončené činnosti pre všetky zariadenia.

Zaškrtnutím v červenom poli a následným klikom na pero s červeným pozadím(2.), je možné následne hromadne zapísať údržbu.

Ak zaškrtnete vedľa ND, tak ku každej označenej údržbe sa zobrazia príslušné náhradné diely.

Pre zrušenie tlačidlo obnovy alebo dvojklik na voľnú plochugrafické znázornenie počtu záznamov k dátumu alebo užívateľovi.Kliknite na a zobrazia sa dva grafy.Stĺpcový zobrazuje počet záznamov k dátumom. Kruhový počet záznamov pre jednotlivých užívateľov vo zvolenom období.vytvorenie reportu pre tlačNajprv vyberte plán údržby (denná, týždenná, mesačná, ročná) Ak nezaškrtnete nič, tak sa vytočia všetky kontroly plánu údržby pre dané zariadenia.

zároveň odfiltruje posledný deň, týždeň,mesiac rok

pre denné odporúčam zvoliť filter za jeden mesiac

pre týždenné odporúčam zvoliť filter za mesiac alebo za rok

pre mesačné odporúčam zvoliť filter rok od- do

tiež je možné vytočiť dennú kontrolu po mesiacoch.

Vo filtri stačí zadať mesiac od-do. pri ostatných by to nemalo zmysel.

potom stlačte report

objaví sa výberové okno

ak chcete mať v reporte všetky zariadenia alebo export do excelu zaškrtnite ich .

vykonaná údržba je označená "Y" resp. ako je určené v nadstaveniach.

dá zmeniť aj farba pozadia.

pri tlači sú stránky zoradené za sebou. jednotlivé zariadenia sa dajú odobrať z hotového reportu

Report 1. Report 2.

história motohodín zariadenia po rokoch

Kliknite na motohodiny v hlavnom paneli.

Zobrazí sa história motohodín.

Pre úpravu najprv kliknite na riadok , ktorý chcete upraviť.

Potom zmeňte hodnoty cez posuvníky pod tabuľkou.

Posledným tlačidlom potvrdíte.

Potom uložte.!

Pre presnejšie zobrazovanie životnosti,

upravte dennú prevádzku v hlavnom okne zariadenia motohodín,

podľa výsledkov v tabuľke.

Pre pridanie starších hodnôt najprv zmeňte hodnoty.