video ryder

ukážka priraďovania hlavného obrázku k zariadeniu a súborov k zariadeniu a ich jednoduchú manipuláciu.