pripravuje sa

Version 1.0.2.8. 13. 11. 2015 Black Friday

oprava problému s dátami úspory v histórii forme

PageSetup dialógové okno v starej reporte

Farba pozadia čiarového kódu dialógovom poli obrázok z farby plochy na bielu

Verzia 1.0.2.7. 12. 11. 2015

report s listview funguje je opravený a konečne sú viditeľné všetky zariadenia v reporte.

Opravil som aj tlač ako v novom tak aj starom reporte

vo výberovom dialógu pre reporty sa zobrazujú už len povolené zariadenia.

opravená viditeľnosť comboxu pre windows 7

Verzia 1.0.2.6. 11. 11. 2015

Font FRE3OF9X.TTF sa inštaluje už počas setupu.

oprava problému s právami pri viacerých používateľoch.

Oprava problému pri otváraní excel súboru vo vnútornom prehliadači.

oprava problému pri uložení nových štítkových údajov.

verzia 1.0.2.5. 08. 11. 2015

inštalátor automaticky inštaluje potrebné knižníce.

compatibilita so všetkými verziami excel

pritom opravené údaje v tabuľke a je to naozaj oveľa rýchlejšie.

pridané tlačidlo na odstránenie excel aplikácii z task manageru.

prepracovanie vytvárania kódov pre zariadenia.

oprava načítania kódov pre scaner do databazy.

odstránenie textbox9 a textbox18

dáta zo scanera môžu byť na pozadí bez akívneho programu. číta priamo zo scanera.(wedge scaner)

verzia 1.0.2.4. 05.02.2015

prepracovanie a oddelenie od hlavnej formy, reportu: prehľadu náhradných dielov.

verzia 1.0.2.3. 24.01.2015

prepracovanie reportu 1. namiesto časti porovnáva dátumy a je oveľa rýchlejší.

tiež je možné vytočiť denné kontrolu po mesiacoch stačí zadať vo filtri mesiac od do. pri ostatných by to nemalo zmysel.

verzia 1.0.2.2. 23.01.2015

graf, report a filter oprava

verzia 1.0.2.1. 27.07.2014

vytvorenie hesiel a užívateľských oprávnení.

pozri nastavenia.

verzia 1.0.2.0. 08.09.2013

upratanie reportov pod jedno tlačidlo. Výber zo štyroch reportov v dialógu.

Nový report týkajúci sa nákladovosti údržby

Nová forma umožňujúca, zadanie pre pravidelné údržby čas trvania a cenu za hodinu.

tým pádom automatické naťahovanie do objednávkového listu.

prispôsobenie okien pri zväčšení na celú obrazovku.

verzia 1.0.1.9. 01.05.2013

zmena miesta ukladania užívateľov, a niektorých nastavení.

bohužiaľ treba nastaviť znovu.

v objednávke sa už urobená údržba automaticky nevylučuje , ale je zaškrknutá.

program nechá na užívateľa či ich vyradí.

Report oprava

report2. úprava kliku na zväčšenie je funkčné iba vtedy ak nie sú všetky reporty max veľké.

verzia 1.0.1.8. 01.05.2013

oprava tlače čiarových kódov, oprava generovania zdvojených kódov.

pridaný rýchlejší report2.,

možnosť výberu report 1, report 2 v nastaveniach.

pridaná farba fontu a možnosť zmeniť font v report 2. v nastaveniach.

v nastaveniach je pridaný váš text do nadpisu do reportu.

zmena miesta uloženia farby pozadia

menšia úprava reportu 1. pridaný nadpis, automatické zmenšenie loga

verzia 1.0.1.7. 27.3.2013 17:00

oprava tlače pri tlačení reportu na A4

automaticky zvolenie meny podľa Windows nastavení.

nastavenie meny v nastavení

vylepšené okno Náhradné diely

zapamätanie posledného zariadenia pri ukončení.

možnosť zadať registratúrne číslo pre jednotlivé reporty.

pri tlači vaše logo v ľavom rohu a vaše registratúrne číslo v pravom.

oprava reportu ročnej údržby.

Po úprave ND sa nezmenia údaje životnosti.

verzia 1.0.1.6. 19.3.2013

pre report zvoľte formát papiera B4 alebo A4 extra

krajšia Tlač report

Prepracovaný objednávkový list.

prepracovaná tlač objednávkového listu

oprava podpis email

zmena pozadia emailu a aplikácie

zoradenie zariadení podľa abecedy

oprava štatistiky grafy

verzia 1.0.1.5. 23.2.2013

oprava vymazávania zariadenia po vymazaní automaticky putujú do koša

report a graf výber zariadení cez dialógové okno

prepracovaný report, optimalizovaná rýchlosť, vylepšená tlač.

prepracovanie funkcie graf.

prepracovanie generátora čiarového kódu.

optimalizácia delete riadku.

doplnené funkcie pre prácu so stĺpcovým prehliadačom.

verzia 1.0.1.4. 31.1. 2013

pridaný prehliadač záznamov čiarového kódu

tlač kódov na celú plochu stránky.

zmena ikon v hlavnom paneli.

možnosť zmeny fontu a farby prehliadača záznamov.

vylepšenie emailu.

zmena zapisovanie údajov + nový tabuľkový prehliadač údajov. spätná kompatibilita zachovaná.

prepracovaný editor tlačidiel. intuitívne tlačidlá. možnosť prekopírovať názvy tlačidiel do translatoru a následné vloženie preložených názvov späť do editoru.

maximolaizovanie na celä stránku prehliadač manuálu.

verzia 1.0.1.3. 14. 1. 2013

rozšírený objednávkový list spôsob úhrady, spôsob dopravy

interny excel viewer oprava

pridanie historia čiarového kódu.

zmena excelovskej prípony z xlsx na xls

verzia 1.0.1.2. 5. 1. 2013

Vymazania riadku aj z excelu

oprava drag and drop obrázku náhradných dielov

aktivacia čitacieho módu ibak ak je aktívne hlavné okno. a po 10 sek

verzia 1.0.1.1. 13.12.2012

prepracovanie objednávkového listu. oprava úpravy riadkov. export listu do excelu.

oprava pri prvom spustení error hresult

oprava češtiny

zmena zobrazovania náhradných dielov ako checklist.

zmena pri zobrazovaní obrázkov náhradných dielov

pri nečinnosti prejdenie do čítacieho módu pre usb scaner

verzia 1.0.1.0. 7.12.2012

oprava tlače

generátor čiarových kódov 39 extended

čítač kódu a zobrazenie daného zariadenia

oprava pri ukladaní.

verzia 1.0.0.9. 13.11.2012

história Motohodín s grafmi po rokoch s možnosťou úpravy histórie .

automatický update motohodín zariadenia podľa vami zadanej konštanty denná prevádzka v motohodinách

pridanie progresbaru pri ukladaní do excelového súboru.

úprava náhradné dielu dvojitý klik priamo na náhradný diel

nový náhradný diel je cez tlačítko

pri výpočtoch súm zmena z celých čísiel na desatinné a zobrazovanie max 3 desatín

pridané vyhľadávanie v záznamoch

vylepšené ukladanie excel súborov

verzia 1.0.0.8. 13.10.2012

oprava prehľadu údržby, pridanie názvu zariadenia do dialógu

pridaná denná prevádzka v motohodinách

zápis dátumu poslednej úpravy motohodín zariadenia

oprava sumy v prehľade

možnosť exportu prehľadu ND do excelu.

do objednávky pridanie textu z hlanej obrazovky zariadenia a typu.

vylepšenie tlače objednávky.

zmena zobrazovania náhľadu info o ND.

verzia 1.0.0.7. 1.10.2012

pri zakladaní nového ND možnosť vybrať z existujúcich.

prehlaď plánovanej údržby s možnosťou hromadného zápisu.

oprava vymazávania záznamov

oprava zobrazovania záznamov súčasti zariadení.

Hromadný zápis výmeny ND stačí zaškrtnúť v prehľade ND.

pridanie google maps vyhľadanie podľa adresy dodávateľa ND.

verzia 1.0.0.6. 14.9.2012

oprava report

automatický podpis do emailu. nastavenia

jednoduchá analýza ročnej nákladovosti na náhradné diely.

oprava pri novom ND, ukladá sa cena a čas potrebný na výmenu.

zápis aj súčastí zariadenia do záznamu

oprava pri hromadnom zápise

oprava tlače prehľadu ND viac stránok.

pridaný interný prehliadač excel súboru pokiaľ nie je inštalovaný m.s. excel

verzia 1.0.0.5 a 13.9.2012

odstránená potreba MSVB. powerpack 10

verzia 1.0.0.5 11.9.2012

oprava reportu zobrazovanie týždňa viackrát

vytvorenie objednávkového listu . ( zatiaľ je potrebný MSVB. powerpack 10 v ďalšej verzii chybu odstránim, na niektorých počítačoch to nejde spustiť.)

viac nastavení

možnosť zmeny pozadia a znakov v reporte

verzia 1.0.0.4. 16.8. 2012

možnosť úpravy Náhradného dielu

možnosť pridať cenu a čas výmeny náhradného dielu.

predpoveď nákladov na rok na jeden diel

vyhodnotenie skutočnej nákladovosti na údržbu .

možnosť potlačiť zapisovanie do excelu. zrýchli to program. viz nastavenie ľavý roh dole

prehľad náhradných dielov na celej obrazovke.

vo verzii 1.0.0.3. vydaná 28.6.2012

oprava priority

opravená funkcia graf

opravená ND

možnosť premenovať väčšinu ovládacích prvkov.

odstránená chyba pri grafe neukončená práca hláška long.

vo verzii 1.0.0.2. vydaná 21.6.2012

priradenie obrázku k ND

ND.prehľad všetkých náhradných dielov.

vymazanie pozadia

možnosť zmeny fontu v emaile