objednávkový list

Treba nastaviť dátum splatnosti , DPH a vaše údaje, inak sa vždy natiahne dodávateľ náhradného dielu,

ktorý je zadaný k zariadeniu. Po vyplnení všetkých kolónok uložte.

Po každom spustení má objednávka nové číslo.

K danému zariadeniu sa na objednávkový list priradia všetky plánové kontroly t.j. ako

pracovný čas a zároveň všetky náhradné diely zariadenia s preddefinovanou cenou ND.

Množstvo je preddefinované 1 ks.

Všetky parametre sa dajú upraviť v dialógovom okne po kliknutí na riadok

Môžete upraviť množstvo, jed. cenu a čas

Po potvrdení sa suma prepočíta.

Položky odstránite tak, že ich zaškrtnete a potom na lište s X odstránite.

spôsob dopravy a spôsob úhrady pre pridanie napíšte napr. bank. prevod" stlačte enter. potom uložte

Pre odobratie kliknite X.