Stânci inedite şi cascade pe Ascuncelu, în Munţii Obcina Mare

articolul continuă de la https://sites.google.com/site/romanianatura1/home/relief-romania-muntii-carpati/carpatii-rasariteni-harti-marcaje-pesteri/muntii-obcina-mare-harta-marcaje-pesteri/masivele-dintre-localitatile-straja-si-putna-in-detaliu-muntii-obcina-mare 

Începem de la ieşirea amonte din satul Falcău. În imaginea 0 suntem pe drumul 209G, cu faţa spre următorul sat, Brodina, pe la ultimile case din satul Falcău. Ne vom înscrie pe drumul forestier al cărui capăt se vede în stânga imaginii.

                         
0

Ajungem în câţiva metri la podul peste Râul Suceava de unde privim spre aval (foto 1), spre amonte (foto 2) şi spre nord, Vârful Cârmaciu (foto 3), traversat la finele traseului descris la https://sites.google.com/site/romanianatura54/home/carpatii-rasariteni/obcinile-brodinei/catunul-norocu-obcinile-brodinei-lipit-de-granita-de-nord-are-trei-case-locuite . Imediat cum trecem podul se desprinde spre stânga faţă de sensul de mers traseul 9 de pe versantul nordic, respectiv Falcău - Poiana Stăuina (https://sites.google.com/site/romanianatura67/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/satul-falcau---poiana-stauina-in-muntii-obcina-mare ). Pentru traseul pe care îl descriem în continuare, care ne conduce tot în Poiana Stăuina, vom urma drumul forestier Ascuncelu, de-a lungul pârâului cu acelaşi nume.

                             1
                                  2
                                  
3

În câteva zeci de metri ajungem la intersecţia drumului forestier Ascunsul, spre dreapta faţă de sensul nostru de mers (traseul 11 de pe versantul nordic) cu drumul forestier Ascuncelu (foto 4). Ne înscriem pe drumul din stânga imaginii 4. Primăvara am întâlnit pe marginea lui un frumos grup de ciuperci (foto 4a). După 15 minute de la traversarea Râului Suceava ajungem la un izvor aflat pe partea stângă a drumului forestier, porţiune amenajată cu masă şi băncuţe (foto 5). Este bine să ne alimentăm cu apă.


                                                                                                                                                                                                                                 4
                              4a
                        
5

La nici 50 de metri în amonte de izvor, pe partea stângă în sensul de urcuş, se află un foarte mic afluent al Pârâului Ascuncelu, marcat de o săgeată roşie în imaginea 5. Iată afluentul văzut de aproape (foto 6). De aici avem două variante.


                                                                                                                                                  6

Prima este să urcăm câteva zeci de metri pe acest afluent (foto 7) până depăşim o imensă stâncă, aproape elipsoidală. Imediat după ea ne abatem în urcuş abrupt spre dreapta. Vom zări mai sus multe stânci de dimensiuni variate. O lume foarte spectaculoasă şi destul de rară pentru acest munte. Cercetăm cu atenţie toate grotele pe care le întâlnim (foto 8). 

                             
7

                                                                                                         
8

Pe alocuri, ierburi ţepoase ne stau în cale (foto 9). Ne deplasăm încet pe la toate grupele de stânci pe care le zărim (foto 10).


                                 
9

                                                                                                                                                    10

Desele fisuri întâlnite ne determină la popasuri pentru a le studia. Este o zonă extrem de sălbatică, pe unde omul trece mai rar. Iată rădăcinile copacilor care acaparează stâncile (foto 12). Covoare întregi de licheni şi muşchi acoperă pe porţiuni întinse multe din stâncile întâlnite (foto 13).


                              12
                        
13

Găsim o grotă destul de mare (foto 14). Multe din pietrele întâlnite au alveole (foto 15). Pe o stâncă admirăm frumoasele desene făcute de licheni (foto 16).


                                                                                                                                                                                                        14
                            
15

                               
16

Mai sus stâncile încep să capete dimensiuni importante (foto 17). Printr-o mică fantă printre copaci, avem vizibilitate spre vest, spre creasta pe care am coborât de pe Vârful Măgura Vacii (traseul 11 de pe versantul nordic), creastă care desparte Valea Ascuncelu de Valea Ascunsul (foto 18). 

                                 17
                                    
18
Tot cercetând fiecare stâncă găsim la baza uneia o grotă îngustă, lungă de vreo 5 m (foto 19). Găsim aici fluturi pe pereţii laterali şi mulţi păienjeni. Ieşim din grotă şi ne deplasăm iar printre aceste pietre. Unele s-au deplasat spre vale, generând zone foarte înguste de trecere printre ele (foto 21).

                               
19

                                      
21


Urcăm apoi spre alte stânci cu forme interesante (foto 22). Pe una din stânci, cu dimensiuni apreciabile, zărim linii aproape paralele, ca şi cum ar fi fost săpate prin frecare (foto 23). O altă grotă ne îmbie (foto 24). 


                                 
22

                                                                                                                                                                                                23
                                  
24

Este destul de adâncă, facem o fotografie şi spre capătul ei (foto 25). Mai sus găsim una care pare să fie adâncă însă este doar o aparenţă (foto 26). 


                                                                                                                                                                                                          25
                                 


26

Ne deplasăm spre alte pietre. Unele ne uimesc prin felul cum sunt aşezate (foto 27). Pe o altă stâncă găsim câteva găuri ovale (foto 28).


                                27
                                 
28
Ieşim într-un mic luminiş unde se vede mai bine, în culorile toamnei, sălbăticia locului (foto 29). Pe o altă stâncă găsim un cocon (foto 30). Iată o uriaşă piatră cu numeroase alveole (foto 31). 


                                       29
                                    30
                                     
31

La un moment dat stâncile par să dispară şi atunci începem să coborâm înapoi spre drumul forestier Ascuncelu, pe lângă pietrele pe care le mai zărim. Un brad uriaş pare să înfrunte stânca (foto 32). Porţiunea pe unde coborâm seamănă cu un zid uriaş şi prelung (foto 33).


                                                                                                                                                                                                                  32
                           33

O uriaşă stâncă ne atrage privirile cu numeroasele sale alveole (foto 34). Zona rămâne sălbatică şi impresionantă (foto 35). 


                                                                                                                 34
                         
35

Găsim un loc pe unde ne putem urca pe stâncile aflate în dreapta noastră în sensul de coborâre de pe versantul muntelui spre drumul forestier din vale şi avem surpriza să zărim la câţiva metri cum sau aşezat alte stânci (foto 36) iar ceva mai jos, vedem stâncile din imaginea 36a. Trecem un pasaj ceva mai dificil până la acele pietre şi imediat după ele zărim alte stânci dispuse cam la fel, undeva mai jos de noi (foto 37). 

                       
36


                        
36a
                                                                                                                                                         37

Coborâm la acele pietre şi trecem pe sub ele. Acolo zărim o grotă destul de îngustă, prin care ne strecurăm. În ea găsim, ca de obicei, fluturi. După ce ieşim din aceste grote prin acelaşi loc prin care am intrat, dacă ne poziţionăm cu faţa spre vale şi ne deplasăm spre dreapta câteva zeci de metri vom ajunge la o interesantă stâncă, destul de mare ca dimensiuni (foto 39a). O vom traversa cu atenţie prin partea ei superioară şi vom întâlni imediat o altă fantezie a naturii, o mică arcadă (foto 39b). În vecinătatea arcadein ne atrage atenţia altă stâncă, cu o imensă fisură pe sub ea (foto 39c).

                      39a
                              39b

                                        39c

Ajungem la acea fisură şi ne uităm pe sub stâncă, în sus. Fisura este destul de înaltă, mai bine de 5 m şi foarte lungă (foto 39d). Printr-un colţ al acestei fisuri pătrundem pe sub stâncă (foto 39e). Dacă ne vom mai deplasa câteva zeci de metri pe curba de nivel vom găsi un minunat covor de muşchi verde intens, peste o stâncă de dimensiuni mai mici (foto 39f).

                                  
39d
                                                                                                                                                                                                            39e
                            
39f


Facem apoi cale întoarsă până în dreptul fotografiei 36, admirând sălbăticia locurilor (foto 40). Coborâm mai departe spre drumul forestier şi mai găsim câteva stânci suspendate (foto 41). Mai jos întâlnim câteva stânci care stârnesc imaginaţia. Iată una în formă de rechin (foto 42). De la aceasta mai coborâm puţin şi ajungem în drumul forestier Ascuncelu.

 

   
40
                      41
                       

42
A doua variantă este cea care urmează strict drumul. De la izvorul din imaginea 5 ne deplasăm în amonte pe drum. Vom zări adesea uriaşe stânci desprinse din cele pe care le-am prezentat pe prima variantă de traseu (foto 43). Ceva mai la deal trecem pe lângă un perete destul de lung (foto 44) sau pe lângă alunecări de teren până ajungem la intersecţia din imaginea 46. Drumul forestier Ascuncelu este cel din stânga imaginii. Pentru a mai vedea ceva frumos şi interesant în această zonă, de la intersecţie coborâm spre albia Pârâului Ascuncelu, aflat în dreapta noastră, câteva zeci de metri mai jos.


                    
43
                                                                                                                                                                               44
                           
46

Albia e destul de îngustă şi abruptă. Odată ajunşi lângă firul apei privim spre aval (foto 47) şi spre amonte, unde zărim un mic lac şi o porţiune de chei (foto 48). 

                                                                                                                                                                               47
                            48

Ne înscriem de-a lungul pârâului în amonte. Depăşim primul lac şi întâlnim un al doilea, pe care îl depăşim mai greu, pe malul stâng geografic, deoarece stâncile pe lângă care trecem sunt destul de alunecoase. Iată şi o mică cascadă (foto 49). De deasupra ei privim spre înapoi (foto 50).


                          49
                          50

Mai departe pârâul arată ca în imaginea 51. Mai sus primeşte un afluent pe stânga geografic (foto 52). 

                     51
                             52

Continuam deplasarea în amonte câteva sute de metri (foto 53) şi întâlnim o cascadă destul de mare (foto 54). 

                             
53
                        54


Lateral, pe malul drept geografic zărim un jgheab pe care probabil că mai curge apă când debitul este mare (foto 55). Iată cascada privită de deasupra (foto 56). Am realizat un scurt film cu această cascadă:  https://youtu.be/N3jQb2Wv3-g .


                  55

                         
56

De la cascadă urcăm din nou la drumul forestier şi constatăm că suntem în dreptul locului pe unde am ajuns din nou în drum dacă urmăm prima variantă, cea care ne conduce pe la stâncile descrise mai înainte. Urmăm apoi drumul forestier în amonte încă 7 minute, până ajungem la curba din imaginea 57. Aici auzim zgomotul puternic al altei cascade, a doua pe care o întâlnim de-a lungul pârâului. Vom coborî la această cascadă (foto 58), înfruntând vegetaţia de pe mal. Este ceva mai mică decât prima cascadă (foto 59). Şi aici am realizat un scurt film: https://youtu.be/0NNwgPI3PMs .


                          57
                                  


58
                               59

Pe malul stâng geografic, lângă cascadă, se află un mic perete stâncos de culoare neagră, acoperit pe alocuri de licheni şi muşchi. Ne vom strecura pe după acest perete şi vom urca pe malul stâng geografic unde se află un alt drum forestier, secundar pe care îl urmăm în amonte 50 m până vom întâlni un mic afluent al Pârâului Ascuncelu. Vom coborî pe acest afluent înapoi spre Pârâul Ascuncelu şi vom întâlni a treia cascadă din această zonă (foto 60). Este spectaculoasă (foto 61); apa a săpat în cădere câteva marmite (foto 62). Iată cascada privită de la bază (foto 63).

                         
60
                             
61
                   62
                                         63Urcăm înapoi la drumul forestier Ascuncelu şi continuăm în amonte. Vom admira pe partea stângă în sensul de urcuş o frumoasă surplombă (foto 64). Primăvara, pe marginea drumului găsim multe ferigi (foto 65). 

                         

64
                       

65

Urmăm drumul mai departe (foto 67) şi depăşim un mic adăpost (foto 68). După acesta drumul urcă de-a lungul pârâului şi vom fi atenţi la prima confluenţă să ne abatem pe pârâul principal, cel din stânga din imaginea 69.

                                 
67
                                

68                                        
69

Mai sus găsim şi un alt drumeag care se desprinde din albia pârâului pe care urcăm (foto 70). Noi vom urma strict pârâul. Puful unor plante încântă privirile (foto 71). Am găsit şi un melc bine ancorat de o piatră (foto 72).


                          


70
                     
71
                               
72

La un moment dat drumeagul nostru părăseşte albia care este abruptă şi sălbatică şi urcă spre stânga faţă de sensul de mers (foto 73). Urcuş destul de abrupt la început dar mai sus se mai domoleşte (foto 75). Pădurea se mai răreşte şi avem vizibilitate spre nord-vest (foto 76).


                            
73
                                 75
                      
76

Urmează o porţiune scurtă mlăştinoasă (foto 77) care ne scoate în Poiana Stăuina (foto 78). Urcăm până în partea ei superioară de unde priveliştea se deschide (foto 79). 

                                             77
                  78                    


79Flori albastre de nu-mă-uita sunt peste tot (foto 80). În partea cea mai de sus a poienii intersectăm traseul 9 de pe versantul nordic, respectiv Falcău - Poiana Stăuina (https://sites.google.com/site/romanianatura67/home/carpatii-rasariteni/obcina-mare/satul-falcau---poiana-stauina-in-muntii-obcina-mare ). Admirăm peisajul spre nord-vest şi nord (foto 81). 


                        80
                                          

81În imaginea 82 am marcat cu săgeată roşie locul pe unde continuă traseul 9 spre intersecţia acestuia cu traseul 11 de pe versantul nordic (Măgura Vacii - Creasta Cocozari - Falcău). Am realizat aici un scurt film: https://youtu.be/xmuzWL2WPP4 .


                   


 82