Carst şi peşteri în perimetrul Prislop - Coţilor, în Munţii Făgăraşuluiarticol extras din Buletinul Clubului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti, numărul 13, anul 1990

mai multă informaţie despre zonă şi despre importantele cavităţi din apropiere, cu multă ilustraţiegăsim la şi la