Originale fagbøker fra Paul Moxnes 

  Norske og svenske utgaver

De fleste med interesse for psykologi i organisasjon, gruppe og ledelse kan lese mine bøker uten å føle seg bortkommet. Bøkene er egnet til formelle og ikke-formelle utdanninger innen psykologi, administrasjon og ledelse, personlig utvikling og endringsarbeid. Jeg prøver å skrive personlig, profesjonelt og grundig om akademisk psykologi - egen og andres -  på en måte som fanger oppmerksomheten.

Bestilling: Fra din lokale bokhandel eller webbokhandel, f.eks. www.haugenbok.no


FLERE AV MINE BØKER UTGITT FINNES SOM GRATIS E-BØKER FRA NASJONALBIBLIOTEKET.  Forutsetter tilgang norske IP-adress


Books in Norwegian

https://www.haugenbok.no/Fasettmennesket/I9788245016673

Fasettmennesket. Personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv.
Bergen: Fagbokforlaget, 2016
Revidert og utvidet utgave. 
(1. utgave 2007).
424 sider.

Bestill fra nettbokhandel.
Bestill svensk 1.utgave. Finnes også som svensk lydbok.

Les mer her.http://www.haugenbok.no/Organisasjonsmytologi/I9788215018560

Organisasjonsmytologi: Eventyrroller i det mellommenneskelige samspill
Oslo: Universitetsforlaget, 2013

Revidert utgave av Dyproller: helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen (1993). 
Se hva fagfolk skriver om førsteutgaven her.

Ta en titt på innholdsfortegnelsen

Bestill fra nettbokhandel

 
http://www.haugenbok.no/Positiv-angst-i-individ.-gruppe-og-organisasjon/I9788215019901
 

Positiv angst – i individ, gruppe og organisasjon 
Oslo: Universitetsforlaget, 2012. 4. rev. utgave. Nytt opplag 2018.

Bestill fra nettbokhandel

En personlig skrevet lærebok. Ta en titt på innholdsfortegnelsen

Hverdagens angst er energi som - hvis forholdene legges til rette - kan brukes som en konstruktiv kraft. Angst og trygghet er viktige følelser i alt endringsarbeid. Tidligere utgave finnes på svensk.

Les mer her 
Hva er angst

Hva er angst
Oslo: Universitetsforlaget, 2009. 154 sider.

Innkjøpt av Norsk Kulturråd. 
Boken fås også som e-bok.
Serbisk utgave: Sta je strah. Sarajevo: Universzitet u Sarajevu, 2015.

Bestill fra nettbokhandel

Hva er Angst gir Paul Moxnes en engasjert og personlig beretning om angstens mange fasetter. Fra den friske og positive angsten...

Les mer her 

 
http://www.haugenbok.no/bok/I9788291558028
 
Angst og arbeidsmiljø – en studie av samspill 

Oslo: Paul Moxnes, 2002. Revidert og utvidet utgave av Angst og organisasjon (Gyldendal, 1978). Nå med spørreskjema som måler sosio-psykobehov og defensivitet i arbeidsmiljøet. Popularisering av doktorgradsavhandling.

Bestilles direkte fra forfatter, kr 350,- inkl. frakt i Norge (ikke Svalbard).


Dette er en bok om angst og trygghet i arbeidshverdagen. Men det er først og fremst en bok om samspillet mellom personalgruppene på en psykiatrisk avdeling ved Dikemark sykehus. De psykologiske fenomenene boken beskriver har vist seg å være tidløse. Førsteutgaven finnes også på svensk. 

Les mer her 

https://www.haugenbok.no/Fasettmennesket/I9788245016673

Fasett-mennesket: Teori og forskning om personlighet og rolle. Et lederopplæringsperspektiv 

Oslo: Paul Moxnes, 2007. 3. opplag 2012. 324 sider. 
Revidert utgave 2016 på Fagbokforlaget. 
Bestill svensk utgave. Finnes også som svensk lydbok.

Hvem er jeg? er et viktig spørsmål ikke bare for ungdom under oppvekst, men også for  arbeidstakere og ledere som ønsker å forstå seg selv og videreutvikle seg.  

Les mer her

https://www.haugenbok.no/Positiv-angst-i-individ.-gruppe-og-organisasjon/I9788215019901

Positiv angst – i individ, gruppe og organisasjon

Oslo: Paul Moxnes, 2005. 3. rev. utgave. Utsolgt. 4. rev utg. på Universitetsforlaget 2012.
Svensk utgave.


Interessen for følelser har eksplodert de siste ti årene. Særlig er følelser ”inn” i organisasjon og ledelse. Blant våre viktigste følelser er angst og trygghet. Angst er en overlevelsesfaktor – vond, men nødvendig for gode prestasjoner...

Les mer her

 

Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet 

Oslo: Paul Moxnes, 1981. 7. opplag 2000 (med ny layout). 


Papirutgaven utsolgt. Les mer her.
Også utgitt på svensk.

Boken er skrevet som en hjelp til folk og organisasjoner som ønsker å lære. Den presenterer ideer og forskningsresultater fra mange forskjellige fagområder innen samfunnsvitenskapen – først og fremst psykologi og pedagogikk. Arbeidsplassen er ikke bare et sted for arbeid, men også et sted for læring og ressursutvikling.

 

Psykologi og økonomi - hva skjuler seg bak regnskapstallene?

Et studium av bankkultur frem mot bankkrisen.Oslo: Paul Moxnes, 1995.
Papirutgave utsolgt. Gratis som e-bok fra Nasjonalbiblioteket. 
Finnes på svensk.

Dette er en bok om et uvanlig forskningsprosjekt. Svært få forskere har undersøkt sambandet mellom bedrifters psykologi og deres økonomiske resultat. Jeg viser i denne boken sammenhengen mellom organisasjonskultur og driftsresultat i over et hundre norske sparebanker. Undersøkelsen viser en rekke overraskende sammenhenger. Leseren tas med på en reise inn i organisasjonens aller innerste - der fantasier..

Les mer her
 
http://www.haugenbok.no/Organisasjonsmytologi/I9788215018560

 Dyproller – helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen

Oslo: Paul Moxnes, 1993. Utsolgt

Revidert utgave med tittelen Organisasjonsmytologi: Eventyrroller i det mellommenneskelige samspill utgitt på Universitetsforlaget oktober 2013. 
Finnes på svensk.

Anmeldere har kalt dette for en spenningsmettet fagbok. En norskskapt modell, med internasjonalt gjennomslag, om de grunnleggende mellommenneskelige "virkelighetsfantasier" (mytologiske realiteter) i familie, gruppe og samfunn. 

Les mer her
 
 
Hverdagens Angst – i individ, gruppe og organisasjon

Oslo: Paul Moxnes, 1989. Utsolgt.

4. reviderte utgave utgitt på Universitetsforlaget 2012 med tittelen Positiv angst.
Finnes i svensk utgave.

Angst er kjerneelementet i alt utviklingsarbeid og kanskje det mest sentrale begrep i psykologien. Likevel snakkes det lite om angst i arbeid og hverdag. Denne boken gir eksempler på hvordan angsten fremtrer i ulike situasjoner hos ulike mennesker. Den konstaterer at angst er energi som - hvis forholdene legges til rette - kan brukes som en konstruktiv kraft. Opplæringsmetoder i arbeidslivet: En sammenligning og evaluering. 

Oslo: Paul Moxnes, 1982. 3. opplag 1995.
Utsolgt. Gratis som e-bok fra Nasjonalbiblioteket.

Boken gir en fremstilling og vurdering av de vanligste opplæringsmetodene i arbeidslivet når det gjelder psykologisk læring, ledertrening og organisasjonsutvikling. Boken er beregnet på folk som er spesielt interessert i det teoretiske og metodiske grunnlaget for valg av opplæringsmetode og dennes evalueri


Daryl Sharp: Personlighetstyper. C.G. Jungs typologiske modell 

1992. 2. utgave 2001.
Dessverre u
tsolgt 


Dette er en bok som beskriver og forklarer Carl Gustav Jungs berømte personlighetstypologi fra 1921. Den har vært i flittig bruk til forståelse av enkeltmennesker, mellommenneskelige samspill og, i de senere år, også av organisasjoner. Den er utgangspunkt for en av verdens eldste og mest brukte personlighetstest, Myers-Briggs testen, som bare i USA blir tatt av nesten...

Les mer her

 
Angst og organisasjon
En beskrivelse av samspillet mellom personalet på en psykiatrisk avdeling. 

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 1978. Fakkelbok. 

Evig aktuelle observasjoner av samspill. 

Ikke lenger i salg.
Bestill revidert og utvidet utgave: Angst og og arbeidsmiljø, 2002.

Svensk utgave utsolgt.

Dette er en bok om angst og trygghet. Men det er først og fremst en bok om livet på arbeidsplasser, og spesielt om livet på én arbeidsplass - en psykiatrisk avdeling. Observasjonene er gjort på 1970-tallet, men erfaringene har vist at de psykologiske fenomenene boken beskriver er tidløse.

Les mer her