Què és el PEAM?

El Projecte Educatiu d'Adopció de Monuments (PEAM) és una proposta de treball en xarxa per dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius en torn a un “monument” proper que fomenti, no nomes l'apropament a la història local, sinó també la cohesió social a partir de la construcció de valors cívics i vincles identitaris comuns. Aquesta proposta educativa possibilita formes complementàries d’aprenentatge i la valoració del patrimoni històric i cultural en l’entorn local i pretén implicar no només els centres educatius, sinó la comunitat escolar en el seu conjunt, els municipis i les entitats locals o comarcals que formen part de l’entorn proper dels centres participants.       

L'origen d'aquest projecte es remunta a l’any 1994 quan un programa cultural de la Unió Europea va impulsar el projecte L'escola adopta un monument en el marc del qual noies i nois de totes les edats van treballar sobre un monument local. Prenent com a inspiració prinicipal aquest projecte, però també molts altres amb la mateixa orientació portats a terme arreu d'Europa, el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb entitats locals i comarcals, impulsà des del curs 2004/05 aquest programa a Catalunya adaptant-lo a les característiques de la nostra realitat cultural i educativa. En aquests moments, i des del curs 2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera, servei educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, participa en la seva coordinació i en el suport didàctic als projectes escolars.