Què és el PEAM?

El Projecte Educatiu d'Adopció de Monuments (PEAM) és una experiència de treball en xarxa, desenvolupada principalment entre l'any 2004 i l'any 2014, per dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius en torn a un “monument” proper que fomentés, no nomes l'apropament a la història local, sinó també la cohesió social a partir de la construcció de valors cívics i vincles identitaris comuns. Aquesta proposta educativa proposa formes complementàries d’aprenentatge i la valoració del patrimoni històric i cultural en l’entorn local i preten implicar no només els centres educatius, sinó també la comunitat escolar en el seu conjunt, els municipis i les entitats locals o comarcals que formen part de l’entorn proper dels centres participants.

L'origen d'aquest projecte es remunta a l’any 1994 quan un programa cultural de la Unió Europea va impulsar el projecte L'escola adopta un monument en el marc del qual noies i nois de totes les edats van treballar sobre un monument local. Prenent com a inspiració principal aquest projecte, però també molts altres amb la mateixa orientació portats a terme arreu d'Europa, el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb entitats locals i comarcals, impulsà des del curs 2004/05 aquest programa a Catalunya adaptant-lo a les característiques de la nostra realitat cultural i educativa. Des del curs 2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera, servei educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va participar en la seva coordinació i en el suport didàctic als projectes escolars.

A partir del curs 2013/14 el projecte es va traspassar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que va impulsar, basant-se en la metodologia i l'experiència acumulada pel PEAM, el programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni que continua vigent actualment.

Diferents entitats que van participar activament en el desenvolupament del PEAM, continuen donant suport a projectes escolars d'adopció seguint aquest mateix marc de referència:

Al projecte PEAM van participar com a socis col·laboradors: el Grup de Didàctica en Patrimoni Local de la Universitat de Vic, la Ciutadella Ibèrica de Calafell, la Delegació de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, el Museu de Sant Cugat del Vallès i els Camps d'Aprenentatge de Barcelona i de l’Alt Berguedà.
De l'any 2004 al 2008, el PEAM va rebre finançament del programa ARIE (Accions per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal i no formal) del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (2004ARIE00060, 2005ARIE10048, 2006ARIE10047, 2007ARIE00023, 2008ARIE00022).