ΠΡΟΦΙΛ

Η Αναστασία Παριανού είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου με κύριο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά".

Έχει ιδρύσει και επιμελείται το διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές mTm. Minor Translating Major-Major Translating Minor-Minor Translating Minor σε συνεργασία με τον Kαθηγητή μεταφρασεολογίας του School of Languages, Literatures and Cultural Studies του Trinity College Dublin κ. Μichael Cronin και τoν Καθηγητή του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτη Κελάνδρια.

Είναι υπεύθυνη μαζί με τον Καθηγητή Sigmund Kvam από το Østfold University College της Νορβηγίας για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του πρότυπου Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Προγράμματος WISSTRANS (“Intensive Programme WISSTRANS, Wissensmanagement und Übersetzungsstrategie beim fachsprachlichen Übersetzen vom Deutschen in kleinere europäische Sprachen”) το οποίο ασχολείται με τη διαχείριση της γνώσης και τη μεταφραστική διαδικασία κατά την ειδική μετάφραση από τη Γερμανική σε μικρές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Tα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι: τεχνική μετάφραση, ειδική μετάφραση και επικοινωνία ρίσκου, μετάφραση μεταξύ ‘μεγάλων’ και ‘μικρών’ γλωσσών, διερμηνεία, φρασεολογισμοί και μετάφραση, ονόματα και μετάφραση.