Literatuur

 Bibliografie, Bronnen en Register

HOME

Strenger opvoeden?

Oorspronkelijke titel:
Von der Kunst liebevoll zu erziehen

Sinnvoll Grenzen setzen und gute Laune bewahren
© Verlag C.H. Beck oHG 2007


Fernando Savater:
El valor de educar

Folder1.pdf


Ongekend verlies; 

Wat als je zwangerschap misloopt?


Bezoek Jeugdwijzer-Brabant.nl


BRONNEN

De communicatiewetenschappen, bovenal de school van Palo Alto (constructivisme), G. Bateson, D. D. Jackson, J. W. Weakland, J. Haley, P. Watzlawick, evenals werk van V. Satir en R. D. Laing.


De sociale wetenschappen, G. H. Mead, A. Schütz, N. Luhmann, J. Habermas, e.v.a.; bovenal de reflectieve sociologie: (symbolisch interactionisme), J. Berger, T. Luckmann, H. Garfinkel, E. Goffmann e.v.a., en ook de Etnomethodologie, de sociologie van het dagelijkse bewustzijn die aanknoopt bij de fenomenologische sociologie en haar begrip ‘alledaagse kennis’, waaronder de sociologen van de Universiteit van Bielefeld. 


De conclusies die zich uit de individualpsychologie van Alfred Adler* laten trekken; voor alles de pedagogische inzichten in het werk van Rudolf Dreikurs en zijn leerlingen.


Mijn ervaringen met de Waldorfpedagogie door mijn opleiding aan het Waldorfinstitut in Witten-Annen, bovenal dr. W. Rauer; mijn ervaringen als docent aan de Freie Walldorfschool in Kiel en de werken van H. Köhler, W. Goebel/M. Glöckner.


De hypnotherapie naar Milton Erickson, bovenal het omvangrijke werk van Erickson gewijd aan het gezin; ook zijn leerlingen, bijvoorbeeld
S. de Shazer, S. Gilligan e.v.a.

De systeem-gezinstherapie en -consultatie, vooral in de richting van de Heidelbergse School: Helm Stierlin, Gunther Schmidt, Gunthard Weber, e.v.a.


De systeem-structuuropstellingen van Insa Sparrer, Mathias Varga von Kibéd.


*De individualpsychologie beschouwt het geestelijke, lichamelijke en sociale in het mensenleven als een ondeelbare eenheid (individueel = ondeelbaar). De relaties tussen mensen onderling – de verhouding van de enkeling t.o.v. de gemeenschap – beïnvloeden de ontwikkeling van de mens.REGISTER


A

Adler, Alfred  210

Afstand (nemen), 15, 29, 31, 32, 36

Angst  20, 25-27, 39 

Anorexia  118

‘Als … dan …’-zinnen  18 Alto, Palo  210

Autoritaire opvoeding  11, 18


B

Balans tussen partners  14|4

Basisschool  15 

Bateson, Gregory  43, 210

Bauer, Joachim ,  195

Behoeften van kinderen  20

Beloning  18

Berger, J.  210

Beslissingen  1, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 31, 32, 39

Beslissingen in het belang van de kinderen  11

Betrapt worden  18, 33|3, 34

Betrokkenheid  15

Beudels , Wolfgang  168

Bevoegdheden van de partners  14

Biddulph, Steven  197

Blik, bezorgde  26|3

Blik van waardering  26|5

Blik, teleurgestelde  26|3

Boeken  24

Boos zijn  10, 11, 13, 14, 27, 29-32, 37

Bosch, Ingeborg  182

Boulimia  118

Broer/zus  5, 9, 21, 26, 39 

Brutaliteit  6, 18


C

Capaciteiten van het kind  18|3 

Coelho, Jennifer  119

Collett, Peter  38

Communicatiewetenschap  210

Compernolle, dr. Theo  42, 144, 212

Conflicten  5, 29-31, 32

Conflicten tussen broers en zusters  30|1 

Constructivisme  210

Contact  20, 25, 26, 27, 32, 34

Contact, betekenis van het  26|7 

Contact, verbaal  26|6

Contactbehoefte  30|2

Crèche en basisschool  15

Crèche/kleuterschool  4, 13, 14, 15, 25, 27, 32

Crisis  1, 5, 22, 24, 32


D

Davidson, Jeff  124

Distantie, gezonde  39|4

Depressie  20|1, 39

Dodde, Nan  75

Desinteresse  18, 19

Dreigementen  11, 18, 21


E

Eenduidigheid  10, 11, 14, 32, 36, 37

Eerste kind  9, 21, 26, 39

Eerste levensjaar  20

Eigenwaarde, gevoel van  16, 19, 20, 22, 24-27, 30, 32, 34, 39

Erickson, Erik  31

Ervaring(en)  3, 5, 13, 18, 22, 24, 36

Eten  23

Eten, verkeerd  23|4

Eettafel  9|2

Eigendomsverhoudingen  34|1

Erickson, Erik  31, 

Erickson, Milton H.  210

Erkenning  16, 18, 19, 26

Etnomethodologie  210

Ervaring (door schade en schande wijs worden)  3, 5, 13, 18, 22, 24, 36

Escalaties  30|4, 32, 36

Ethische waarden  19, 30, 33|5

Excuses  11, 34, 36, 37


F

Feiten, letten op de  21|3

Fantasieverhalen  33|2

Frustratie, 13, 28, 29


G

Garfinkel, H.  210

Geborgenheid en veiligheid  8, 10. 11, 13, 15, 20, 22, 24, 27 

Geel, Victor van  38

Geheimen  4, 33

Gelijk halen  5, 13, 30, 38

Gelijkwaardigheid  9, 18, 31

Gescheiden ouders  9|3

Geslachtsspecifieke ontwikkeling  5, 19

Gesprekssituaties  9|4

Geste (gebaar)  6, 10

Gevoel van eigenwaarde  16, 19, 20, 22, 24-27, 30, 32, 34, 39 

Geweld  5, 19, 29, 36

Gezinsoverleg  9, 18

Gilligan, S.  210

Glöckler, Michaela  210

Goebel, Wolfgang  210

Goffmann, F.  210

Gordon, Thomas  51, 185

Grens als bescherming  39

Grenzen, ervaring van  28

Grenzen te stellen, redenen om  12

Grenzen stellen op eerlijke wijze  16

Grenzen verkennen  3


H

Habermas, J.  210

Haley, Jay  43, 210

Harmonie, streven naar  1, 5, 35

Havo  74

Heidelbergse School  210

Huilen,  20, 25, 26, 29, 30, 32

Huiselijke taken  18|4

Huiswerk  15, 32, 39

Hulpbehoevendheid  20|2

Hulp en zelfhulp  20, 27|6

Humeur, een goed  39 

Humor  4, 5, 19, 23, 31-33, 37, 39

Hüther, Gerald  195

Hyperactiviteit  27

Hypnotherapie  210


I

Identificatie  13, 21, 30, 36, 39

Identiteit  5|3, 9, 16, 19, 21, 22, 25

Ik, het  5|2

Ik–ben–heel–benieuwd-zinnen  20, 26, 37

Illusies  4, 31, 33, 39 

Instemming  16, 18, 19, 26 Intensiteit  6, 10, 11, 28-30, 31, 32, 36


J

Jacobson, Edmund   201

Jackson, D. D.  210

Jaloezie  21, 26, 36

James, William 103

Jammeren  26

Jeugdige weerstand  5

Jeugdige leeftijd  4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 33-35

Jolles, Jelle  75

Journaal (nieuws)  24|6


K

Kalmte  5, 19, 39

Kamer  9|5

Kandel, Eric R.  195

Kibéd, M. Varga von  95

Kinderkamer  9, 32, 35

Kinderwereld versus volwassen wereld  19|2

Klagen  26

Kleuterschool/crèche  4, 13, 14, 15, 25, 27, 32

Köhler, Henning  210

Koppigheid  5, 6, 16, 18, 32

Kritiek  16, 18, 19, 22, 31, 39


L

Laing, R. D.  210

Levensgevoel (Daseinsgefuhl)  20, 25-27, 31, 32

Levensvragen  4, 31

Lichaamstaal  6, 10, 16, 19, 25-27

Lichamelijk contact  26|1

Liefde  20, 36|4

Liegen  6, 33, 34

Lips, Sarah  119

Lof  18, 21

Logische gevolgen laten werken  5, 18|1, 19, 22, 37

Luckmann, T.  210

Luhmann, N.  210

Luiheid  22, 31


M

‘Maar’-zinnen als vlucht uit de verantwoordelijkheid  17|3

Maatschappelijke aspect  1|4 

Machtsspelletjes  11, 13, 32

Machtsspelletjes, stoppen van  32|6

Machtspelletjes, voorkomen van  32|8

Marwijk, Frank van  38

Mavo  75

Mead, G. H.  210

Media, omgaan met  24|8

Mediaconsumptie, overdreven  24|7

Meegevoel  13, 18, 21, 30, 39

Meegroeiende ontwikkeling  20

Mimiek  6, 10, 16, 19, 25-27

Mopperen  16, 22, 32, 39

Motivatie  12, 18


N

Naam, het noemen van de  26

Negende levensjaar 6, 22, 24, 25, 27, 33

Niet-boze opvoedende maatregelen  37

Nieuwsuitzendingen  24

Non-verbale manier van uitdrukken van een vastbesloten volwassene  10|1

Normaliteit  33


O

Oefeningen voor ouders  34, 36

Onafhankelijkheid  5, 13, 21, 22

Overbelasting, bescherming tegen  24

Onderscheid  5|1

Ontspanning  30, 38, 39

Ontspanningsoefeningen  39|6

Oogcontact  6, 26|2, 32

Opvoeding wordt tijdelijk onzichtbaar  22|3

Opvoedingsdoelen  1|3, 3

Opvoedingstaak  1

Orde  9, 35

Oriëntatie  2, 7, 10, 14, 25, 27, 32, 33, 36

Overbelasting  9, 11, 21, 24, 36

Overeenstemming tussen ouders  14

Overprikkeling (teveel impulsen)  24, 27|2


P

Pardoen, Justine  126

Partnerschap  39|8

Patchworkgezinnen en gescheiden ouders  9|3

Perfectionisme  1, 19, 35, 38

Pfeiffer, dr. C. H.  124

Plaatsindelingen  9

Plassen  21, 28

Plichten  9, 18

Posities  9

Positieve strijd  14

Presentie  1, 11, 31, 32

Prijzen  18|6

Prikkelarme omgeving  24

Prikkels  24

Privileges  9, 19

Provoceren  4, 6, 11, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32

Puberteit  22, 34


R

Rauer, W.  210

Realiteit  33, 36

Rechter, spelen voor  30 

Rechtvaardigheid  9, 17, 33

Rechtvaardiging(en)  10-12, 17, 29, 39

Reflectieve sociologie  210 Regelen en reguleren  1-3, 9, 14, 19, 22, 27, 32, 35, 37

Relatie met broertjes en zusjes  9|6

Rümke, H.C.  86


S

Samenwerking tussen ouders en externen  15 

Satir, V.  210

Savater, Frenando,  14, 58

Scheldwoorden  4|1, 20

Schmidt, Gunther  210 

School  15, 19 20, 27, 31

Schuldgevoel  8, 13, 14, 17, 21, 22, 32, 36

Schuldgevoel als alarmbel  

36|2

Schuldgevoelens bij ouders  36 

Schütz, A.  210

Seksualiteit  4|3

Serieusnemen  14, 18, 29

Shazer, S. de  210

Slapen  20, 21, 24, 34, 39

Sparrer, Insa  95

Speelgoed uitkiezen  24|2

Speeluurtje  32

Spelen i.p.v. van tv  24|3

Spitz, René A.  130

Spitzer, Manfred  195

Stelen  34

Stelen als symptoom  34|3

Stelen in de puberteit  34|5

Stem(gebruik)  6, 10, 26, 39

Stierlin, Helm  210

Stijlverschillen tussen vader en moeder  14

Straf(fen)  9, 11, 17, 18, 21, 27, 33, 39

Strategie van de volwassenen  25|1

Strategie van kinderen  25|2

27, 30, 32, 33, 39

Strategieën  4, 6, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 39

Strategieën, onbewuste en bewuste  33|4

Strijd, positieve tussen ouders  14|1

Strijden  9, 14, 19, 24, 30, 33, 36

Symptomen  8, 11, 23, 24, 26, 27, 34, 38, 39

Systeem-gezinstherapie, 210

Systemen om te ordenen  9


T

Tafelschikking  9

Territorium, uitbreiding van het  35|1

Taboes  4

Tastzin  24, 25

Tekeergaan  20, 24, 27, 30, 32

Teleurstelling  4, 16, 19, 21, 24, 26

Televisiekijken  24

Terugslag  11, 21, 26

Teveel eten  23|3

Teveel verzorgen  22|1

Tijdplanning  39|3

‘Toch’-zinnen  20, 23, 30, 36

Tot een punt komen (beslissingen)  11

Tweede Fase  75

Tweelingen  9


V

Verantwoording  1, 8, 11, 14, 17-19, 36

Verbaal contact  26

Verhalen vertellen  24, 33

Verwachtingen, teleurgestelde  19|4

Veiligheid en geborgenheid  8

Verantwoordelijkheid  11

Verborgen boodschappen  6|2, 10

Verdriet  1, 4, 20, 22

Verlies  1, 5, 20, 21, 22, 25, 26, 33

Verlies van het gevoel nodig te zijn  20|6

Vermanen  64

Verontschuldiging  11, 34, 36, 37

Verschil tussen kinderen  5, 6

Verschil tussen ouders 14

Vertrouwen  9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 32, 37, 39

Vervroeging  24

Verwachtingen  19, 22, 39

Verwachtingen die niet bij de leeftijd horen  19|1

Verwachtingen t.o.v. kinderen  19

Verwennen  20|7, 21, 23

Verwijten  9, 22, 30, 31, 37

Verzorgen  20, 22, 39

Vieze woorden  4

‘Vliegen verjagen’  31

Vmbo  75

Volwassene als rolpatroon  29|5 

Volwassene in de rol van begeleider  30|3

Volwassene in de rol van conflictpartner  30|2

Volwassenen en hun  eigen opvoeding  38

Volwassene, de onafhankelijke  13

Volwassene, motieven van de  13|1 

Voorbeeld(werking)  19, 22, 23, 27, 29, 30, 33, 38

Voorkeur en tegenzin (bij het eten)  23|2

Vragen van provocerende kinderen  31|2

Vrede  1, 32

Vrees  19

Vrouwelijk – manlijk  1, 5

Vwo  75


W

Waardering  16|2

Waarnemingsstoornissen en hyperactiviteit  27

Waarom-vragen  5, 12

Waldorfpedagogiek  210

Waldorfschule  210

Wanorde  35

Wanorde op de kamer van het kind  35|3

Wat is ‘de waarheid’?  33|1

Watzlawick, Paul  43, 210

Weakland, J. W.  210

Weber, Gunthard  210

Weerstand  5, 6, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 27, 34, 35

Wikken en wegen  11

Winter, dr. Micha de  58

Woede  11, 28, 29, 30, 31, 32

Woede die woede oproept (provoceren)  31

Woede, rol van de  29


Z

Zedenpreken  16, 17, 18, 30-33, 64

Zelfbedrog  4, 31, 33, 39

Zelfrespect  39|7

Zelfopvoeding  38, 39

Zelfstandigheid  5, 6, 21, 22

Zelfstandigheid en onzelfstandigheid in de puberteit  22

Zelfvervreemding  19, 24

Zin van het stellen van grenzen  2

Zinvolle reacties op provocaties  31|3

Zoetigheid  23|5

Zondeval  23

Zorgelijke blik  26

Titel: 
Liefdevol opvoeden, een kunst : op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren / Eva Kessler ; [vert. uit het Duits door Fred Scheepers ; bew. door Julia Boulanger ... et al. ; eindred.: Daniël Mok ; ill.: Josefine Graf]
Auteur: 
Jaar: 
2008
Uitgever: 
Amsterdam : Abraxas pedagogiek
Annotatie: 
ill
Met lit. opg., reg
Vert. van: Von der Kunst liebevoll zu erziehen : sinnvoll Grenzen setzen und gute Laune bewahren. - München : Beck, cop. 2007
Omvang: 
X, 223 p
Formaat: 
23 cm
ISBN: 
978-90-807300-9-0
Nummer: 
(Brinkman) B0810119
Trefwoord: 
(BTR) pedagogiek
Code: 
(NUR) 847
(NUR) 854
(UNESCO) Onderwijs, opvoeding

Psychotherapie und Erziehung : ausgewählte Aufsätze / Alfred Adler ; hrsg. von Heinz L. Ansbacher und Robert F. Antoch ; mit einer Einführung von Robert F. Antoch  

Literatuuroverzicht

Adler, Alfred: De psychologie van het individueele op school en in het gezin, Utrecht 1933 
Psychotherapie und Erziehung, Frankfurt am Main 1982 
Praxis und Theorie der Individualpsychologie, 1992 
Alfred Adlers Individualpsychologie; Psychologie voor het dagelijks leven door J. Bij de Vaate, Amsterdam 2004
Bach, George R. en Goldberg, Herb: Geen angst voor agressie; Pleidooi voor een agressie-ethiek, Meppel 1975 
en Wyden, Peter: Je intiemste vijand; Handleiding voor partners, Meppel 1975 
Bakker-de Jong, Maya en Mijland, Ivo: Handboek voor elke mentor, Esch 2005
Bateson, Gregory e.a.: Communicatie, gezin en huwelijk; Over dubbele binding, schizofrenie en gezinsrelaties, Amsterdam 1977
Bauer, Joachim: (2005): Das Gedächtnis des Körpers; Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern, München 2004
Berk, Tjeu van den: Het mysterie van de hersenstam; Over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit, Zoetermeer, 2003
Beudels, Wolfgang en Anders, W.: Wo rohe Kräfte sinnvoll walten, Dortmund 2006
Biddulph, Steve: Het geheim van een blije 
opvoeding, Rijswijk 2005
Bosch, drs. Ingeborg: De herontdekking van het ware zelf; Een zoektocht naar emotionele harmonie, Amsterdam 2003
Broeck, Herman van den: Opvoeden in de klas, Tiel 2002
Compernolle, dr. Theo: Alles went, ook een adolescent; Wegwijzer bij het opvoeden van jongeren, Tiel 2003 
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living, 1999
Dehue, Trudy: De depressie-epidemie; Over de plicht het lot in eigen hand te nemen, Amsterdam, 2008 
Dekker, Jeroen: Het verlangen naar opvoeden; Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900, Amsterdam 2006
Diekstra, René: De grondwet van de opvoeding, Uithoorn 2003
Dornes, Martin: Der kompetente Säugling, Frankfurt am Main 1997 
Dreikurs, Rudolf: Grundbegriffe der Individualpsychologie, 1990
Selbstbewußt, 1990
Hoe voed ik mijn kind op?; Techniek van een opvoeding zonder dwang, Utrecht 1948 
en Soltz, Vicki: Kinderen dagen ons uit, Amsterdam 1973 
Ehrenberg, Alain: La fatigue d’être soi; Dépression et société, Parijs 2000 
Eliacheff, Caroline: Het kind dat een kat wilde zijn, Amsterdam 1997
Eliacheff en Heinich, Nathalie: Moeders en dochters, een driehoeksrelatie, Amsterdam 2004
Erickson, Erik: Het kind en de samenleving, Utrecht 1977
Erickson, Milton H.: Mijn stem gaat met je mee…, Amsterdam 1987
Lehrgeschichten, Salzhausen 2006
en Rossi, Ernest Lawrence: Exploraties in hypnotherapie, Deventer 1983 
Fraiberg, Selma H.: De magische wereld van het kind; De ontwikkeling tijdens de eerste zes levensjaren, Houten 2002
Fromm, Erich: Liefhebben, een kunst, een kunde, Utrecht 2007
Furman, Ben: De methode Kids’ Skills; Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen, Soest 2008 
Gaschke, Susanne: Die Erziehungs-katastrophe, 2003
Gebauer K. en Hüther, G.: Kinder suchen Orientierung, 2003 
Geo Magazin (3/2000): Systemische familietherapie 
(3/2004): Het agressieve kind 
(3/2006): Kinderjaren en opvoeding 
Gerster, Petra en Nürnberger, Christian: Stark für das Leben, 2003 
Gilligan, Stephen: The Courage to Love; Principles and Practices of Self-Relations Psychotherapy, New York 1997 
Goebel, Wolfgang en Glöckler, Michaela: Kinderspreekuur, Zeist 2003
Goffman, E.: Interaction ritual; Essays on face-to-face behavior, New York 1967 
Goleman, Daniel: Emotionele intelligentie, Amsterdam 2004
en Kaufman, Paul en Ray, Michael: The Creative Spirit, New York 1993
Gopnik, A., Kuhi, P. en Meitzoff, A.: Forschergeist in Windeln, 2000 
Gordon, Thomas: Luisteren naar elkaar; Problemen uitpraten en oplossen in het gezin, Antwerpen 1985
Gottman, John M.: De zeven pijlers van een goede relatie, Utrecht 2005
Grossmann, K. en Grossmann, K. E.: Schriften zur Bindungstheorie und Bindungsforschung, 2001 
Haley, Jay: Uncommon therapy; The psychiatric techniques of Milton H. Erickson, m.d., New York 1973 
Strategieën in de psychotherapie, Utrecht 1979
Directieve gezinstherapie, Haarlem 1996 
Handboek therapeutisch handelen, Baarn 2000
Hartensveld, Frans: Het concept mens in het denken van Abraham Joshua Heschel en de betekenis daarvan voor onderwijs en opleiding, Amsterdam 1988 
Hegerl, Ulrich, Althaus, David en Reiners, Holger: Das Rätsel Depression; Eine Krankheit wird entschlüsselt, München 2005
Hellinger, Bert: De verborgen dynamiek van familiebanden, Haarlem 2001 
en Weber, Gunthard: De praktijk van familieopstellingen, Haarlem 2002
Hentig, H. von: Die Schule neu denken; Eine Übung in pädagogischer Vernunft, Weinheim/Basel 1994 
Horst, Wilhelm ter: Onderwijzen is opvoeden; Schoolpedagogiek, een essay voor schoolmensen, Kampen 2002
Hüther, Gerald: Die Evolution der Liebe; Was Darwin bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen, Göttingen 2003
Biologie der Angst, 2005 
James, William: Zielkunde en opvoeding, Amsterdam 1902 
Jegge, Jurg: Dummheit ist lernbar, Bern 1994
Jong, P. de en Berg, I.: De kracht van oplossingen; Handwijzer voor op-los-sings-gerichte gesprekstherapie, Lisse 2004 
Kabat-Zinn, Jon: Handboek meditatief ontspannen; Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress, Haarlem 2000 
en Kabat-Zinn, Myla: Met kinderen groeien; Over aandacht in opvoeding en gezin, Rotterdam 2001
Kandel, Eric R.: In Search of Memory; The Emergence of a New Science of Mind, 
New York 2007 
Kast, Verena: Loslassen und sich selber finden, Freiburg 2001
Leven met verlies; een afscheid bewust verwerken, Rotterdam 1983
Crisis als kans, Rotterdam 1988 
Keupp, H. e.a.: Identitätskonstruktionen, 1999 
Klooster, Conny ten (red.): Over luisteren gesproken; Gespreksvaardigheden in theorie en praktijk, Koog a.d. Zaan 1998
Köhler, Henning: Die stille Sehnsucht nach Heimkehr, 1987 
Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen; De psychologie van aanraking, spel en verzorging, Zeist 1997 
Moeilijke kinderen bestaan niet, Zeist 1999
Kohnstamm, Dolph: Ik ben ik; De ont-dekking van het zelf, Amsterdam 2003 
Koning, André: In gesprek met de leerling, Houten 1995
Lagerwerf, Bram en Korthagen, Fred: Een leraar van klasse, Soest 2006
Laing, Ronald D.: Strategie van de ervaring, Meppel 1975 
Het zelf en de anderen, Meppel 1978 
Interpersonal Perception, New York 2000 
Langeveld, M. J.: Kind en religie; Enige vragen voorafgaande aan een ‘godsdienst-paedagogiek’, Utrecht 1956 
Beknopte theoretische pedagogiek, Groningen 1974
Linschoten, J.: Op weg naar een fenomenologische psychologie; De psychologie van William James, Utrecht 1959 
Lodewijks, Els: De morele opvoeding van het jonge kind, Soest 2003
Miller, Alice: Het drama van het begaafde kind, Houten 1997
Moeller, Michael Lukas: Die Wahrheit beginnt zu zweit, Hamburg 1998 
Die Liebe ist das Kind der Freiheit, Hamburg 1999 
Montagu, Ashley: De tastzin, Utrecht 1980 
Montessori, Maria: Il segreto dell‘infanzia, Milaan 1950
Pardoen, Justine en Pijpers, Remco: Mijn kind online; Hoe begeleid je je kind op Internet?, Amsterdam 2005
Passmore, John: The philosophy of teaching. Londen 1980 
Peter, Burkhard en Gerl, W.: Entspannung, München 1988 
en Schmidt, Gunther: Erickson in Europa; Europäische Ansätze der Ericksonschen Hypnose und Psychotherapie, Heidelberg 1992 
Pfeiffer, C. H.: Schriften des Kriminologischen Instituts, Niedersachsen 
Postman, Neil: Wij voeden op tot niets, Amsterdam 1996
Rogge, Jan-Uwe: Kinderen hebben grenzen nodig, Houten 2002
Rosenberg, Marshall B.: Geweldloze communicatie, Rotterdam 2006 

Samuels, Arthur: Im  Einklang mit dem inneren Kind, Freiburg 2002 
Satir, Virginia: Het zit in de familie; De gezinstherapie breeduit, Haarlem 1977 
Menselijke contacten : relatie, communicatie, contact, Baarn 1988
Savater, Fernando: Het goede leven; Ethiek voor mensen van morgen, Utrecht 1996
De waarde van opvoeden; Filosofie van onderwijs en ouderschap, Utrecht 2001
Schirrmacher, Frank: Minimum; Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft, München 2008
Schmidt, G.: Liebesaffäre zwischen Problem und Lösung, 2004 
Schnack, Dieter en Neutzling, Rainer: Kleine Helden in Not; Jungen auf der Suche nach Männlichkeit, Reinbek bei Hamburg 1995
Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden (3 delen), Reinbek, 2005
Schwäbisch, Lutz en Siems, Martin: Anleitung zum sozialen Lernen für Erzieher, Reinbek bei Hamburg, 1998 
Servan-Schreiber, David: Uw brein als medicijn; Zelf stress, angst en depressie overwinnen, Utrecht 2007
Shazer, S. de: Clues: Investigating Solutions in Brief Therapy, New York 1988
Siems, Martin: Souling. Mehr Liebe und Lebendigkeit; Eine Anleitung zur Selbsthilfe, München 1997 
Sparrer, Insa: Wunder, Lösung und System; Lösungsfokussierte Systemische Strukturaufstellungen für Therapie und Organisationsberatung, Heidelberg 2006 
— en Varga von Kibéd, Matthias: Ganz im Gegenteil, Heidelberg 2004 
Spitz, René Arpad: The first year of life; A psychoanalytic study of normal and deviant development of object relations, Madison 2008 
Spitzer, Manfred: Geist im Netz; Modelle für Lernen, Denken und Handeln, Berlijn 2000 
Lernen; Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Berlijn 2006 
Vorsicht Bildschirm!; Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesund-heit und Gesellschaft, München 2006
Steiner, Rudolf: Algemene menskunde als basis voor de pedagogie, Zeist 1991
Stierlin, Helm: Individuation und Familie; Studien zur Theorie und therapeutischen Praxis, Frankfurt am Main 1989 
Veith, Peter: Eltern machen Kindern Mut; Zuhören, achten, verstehen, lernen, 
Freiburg 1997 
Vijverberg, Marianne: Bedplassen, daar wil je van af!; plaswekkers en andere hulmiddelen, Havelte 2003 
Voß, R. (red.): Das Recht des Kindes auf Eigensinn; Die Paradoxien von Störung und Gesundheit, München 1989 
Watzlawick, Paul, Beavin, Janet Hemick. en Jackson, Don D.: De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, Schiedam 2008
How Real Is Real?, New York 1977
Geluk is ook niet alles, Deventer 1983
—  en Weakland, John H. en Fisch, Richard: Het kan anders; Over het onderkennen en oplossen van menselijke problemen, Houten 2002
Winter, Micha de: Beter maatschappelijk opvoeden; Hoofdlijnen van een eigentijdse participatiepedagogiek, Assen 2000

http://www.pedagogiekontwikkeling.nl

Aanvullingen in de tweede druk