Abraxas|Zuider-Amstel uitgeverijen

Boekwinkel

Over de kunst van liefdevol opvoeden

Nuttige grenzen stellen en je goede humeur bewaren

Contact is voor kinderen net zo belangrijk als ademen, eten en slapen. Zonder aandacht voelen kinderen zich verloren en worden bang. Veel jongeren en pubers die te weinig lichamelijk, verbaal of visueel contact hebben gaan de aandacht trekken door grenzen te overschrijden.

Wie deze samenhang onderkent en herkent kan ook de onbewuste gedragsstrategieën van kinderen begrijpen. Allerlei provocerende, storende, opvallende gedragingen komen dan in een ander licht te staan. Het wordt dan mogelijk het gedrag niet alleen te begrijpen maar ook om het positief te beïnvloeden door een liefdevolle opvoedingsstijl, die de kinderen veel speelruimte biedt om de wereld te ervaren, te combineren met steun en een gevoel van veiligheid. Het is een benadering waarbij niet mag worden geaarzeld om tegelijkertijd gefundeerde en zinnige grenzen te trekken die de kinderen helpen zich veilig te oriënteren in de wereld.

    • Het boek wil opvoedkundige moed stimuleren zodat je een vrolijke en positieve grondhouding tegenover de kinderen kunt bewaren, ook wanneer er grenzen gesteld moeten worden.

    • Kinderen houden zich niet altijd aan de regels van volwassenen. De onderliggende bedoeling van grensoverschrijdend gedrag bij kinderen brengt ons dichterbij een nieuw begrip van conflictsituaties met kinderen. Als we bijvoorbeeld begrijpen dat uitdagend gedrag niet tot doel heeft om ons volwassenen te ergeren dan kunnen we vanuit dat begrip veel beheerster reageren.

    • In dit boek kunnen ouders leren hoe zij een gezonde ontwikkeling van hun kinderen kunnen bevorderen. Het geeft vele concrete voorbeelden die de oorzaken van conflictsituaties zichtbaar maken en helpen om tot een oplossing te komen.

    • Het behandelt allerlei mogelijke problemen die ouders bij de opvoeding van hun kinderen in iedere levensfase kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld liegen en stelen, troep maken en provoceren, drift en terugkerende problemen, maar ook over inslapen en zindelijk worden. De tekst geeft volwassenen suggesties hoe zij kinderen in zulke situaties liefdevol kunnen begeleiden.

    • Tijdens het lezen van het boek wordt duidelijk welke opvoedingsmethodes de toets des tijds niet overleefd hebben omdat zij kinderen schade berokkenen en ouders met een schuldgevoel opzadelen. In plaats daarvan voegt de schrijfster vele nieuwe effectieve methodes toe die het makkelijker maken om verstandig en eerlijk met kinderen om te gaan.

Eva Kessler (1953, moeder van twee volwassen kinderen) kreeg bekendheid door haar lezingen en seminars. Op verzoek van haar publiek heeft ze opgeschreven, wat zij als de kern beschouwt van het hedendaagse opvoeden van kinderen. Pas wanneer we begrijpen wat kinderen ervaren en hoe ze voelen zijn wij ook in staat om ze op een goede manier op te voeden en ze zelfverzekerd en met een goed gevoel te begeleiden.

De inhoud van het boek

 • Voor mijn kinderen

 • Inleiding

 • 1 De taak van het opvoeden

 • 2 Over het nut van grenzen stellen

 • 3 Grenzen overschrijden is een teken van nieuwsgierigheid en moed

 • 4 De ‘bedoeling’ van grensoverschrijdend gedrag bij kinderen

 • 5 Het verzet van kinderen tegenover volwassenen

 • 6 De bijzondere kijk van kinderen op hun ouders

 • 7 De grens als bescherming

 • 8 Zekerheid en geborgenheid

 • 9 Indelingssystemen

 • 10 Het effect van het stellen van grenzen door volwassenen

 • 11 Beslissingen

 • 12 Tips voor het stellen van grenzen op een vriendelijke manier

 • 13 Opvoeden tot op zelfstandigheid

 • 14 Verschillende opvoedingsstijlen

 • 15 De samenwerking tussen ouders, kinderopvang en scholen

 • 16 Eerlijke grenzen stellen

 • 17 Die 'ellendige' maar-zinnen

 • 18 Prijzen, straffen en andere opvoedingsmaatregelen

 • 19 De verwachtingen van ouders tegenover hun kinderen

 • 20 Wat hebben kinderen nodig?

 • 21 Zelfstandigheid in de kinderleeftijd

 • 22 Zelfstandigheid en onzelfstandigheid in de puberteit

 • 23 Eten

 • 24 Bescherming tegen overvragen

 • 25 Enkele gedachtes over het bestaansgevoel van kinderen en hun relatie tot volwassenen

 • 26 Contact

 • 27 Overactiviteit en waarnemingsstoornissen

 • 28 Het ervaren van grenzen

 • 29 De rol van woede

 • 30 De opvoeder als partner in een conflict – de opvoeder als begeleider bij conflicten

 • 31 Provoceren: woede en tegenwoede

 • 32 Zich herhalende conflicten ('machtsspelletjes')

 • 33 Liegen

 • 34 Stelen

 • 35 Wanorde

 • 36 Schuldgevoel bij ouders

 • 37 Tips voor het stellen van grenzen op een niet-boze manier

 • 38 Enkele gedachtes over zelfopvoeding bij volwassenen

 • 39 'Goed humeur'

 • 40 Samenvatting

 • Dankwoord

 • Bronnen

 • Literatuuropgave

 • Kernbegrippen

NUR:

773 Ontwikkelingspsychologie

742 Andragogie

847 Pedagogiek

845 Opvoeding van kinderen en jongeren

849 Wijsgerige en historische pedagogiek

ISBN/EAN:

9789080730090

Literatuur >

Gesprek met Eva Kessler >

Inleiding >

Voorwoord >

Strenger opvoeden? >

Overzicht website >

Theoretische achtergrond >

Pedagoog Micha de Winter over pedagogiek >

William James: Psychologie en opvoeding >

Sitemap|Inhoud >

Leesvel

Pedagogische Bibliotheek bij Uitgeverij Abraxas, Amsterdam

Boekrecensie.com