Yhteistyökumppanit

Squeezy urheiluravinteet http://www.squeezy.fi/

Back on Track -tuoteet

http://www.backontrack.fi/

Luontaislääketieteen keskusliitto

http://www.lkl.fi/