Onnen askeleen eettiset ohjeet

Minä hoitajana,

kunnioitan jokaista ihmis- ja eläinasiakastani ja suhtaudun kaikkiin asiakkaisiini tasavertaisesti. Pyrin hoitamaan jokaista asiakastani kussakin tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla aina asiakkaani parasta ajatellen. Pyrin kokonaisvaltaiseen tilanteen näkemiseen ja suhtaudun jokaiseen asiakkaaseeni yksilöllisesti omana itsenään. Luotan omaan ammattitaitooni ja intuitiooni hoitoa tehdessäni ja uskallan haastaa myös itseäni. Ohjaan asiakastani parhaan tietotasoni mukaan kohti tavoiteltavaa päämäärää. Jos koen asiakkaani tarvitsevan muunlaista hoitoa johon oma ammattitaitoni ei riitä, ohjaan hänet muun terveydenhuollon ammattilaisen luokse. Kunnioitan lääkäreiden diagnooseja, hoitoja ja heidän määräämiään lääkkeitä sekä muiden terapeuttien mielipiteitä ja hoitotapoja. Kehitän omaa ammattitaitoani jotta voin palvella asiakastani vielä paremmin. Osaan arvostaa omaa työtäni ja osaan ottaa palautetta vastaan. Ylläpidän omaa hyvinvointiani ja tiedostan oman jaksamiseni rajat. Noudatan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sekä suomen lakeja ja säädöksiä. Teen työtä sydämellä.

Ystävällisin terveisin

Kati Häkkinen