Asambleas / Batzarrak


La Asamblea General es la reunión anual de todos los Socios y Socias de nuestra entidad durante la cual la Junta Directiva presenta el balance económico del último año, las gestiones realizadas, etc.

/ Batzar Orkorra gure elkartearen Bazkideen bilera da eta urtero egiten da. Bertan, Zuzendaritza-batzrodeak azken urteko laburpena aurkezten du: galeren eta irabazien kontua, egindako kudeaketa, etab.

Relación de Asambleas Generales realizadas hasta la fecha:
/ Gaur arte egindako Bazkideen Ohiko Batzarrak:

Día / Eguna  ||  Lugar / Tokia
 • 2018: - pendiente de elegir la fecha - 
 • 26/mar/2017: Colegio Público La Escontrilla
 • 20/mar/2016: Colegio Público La Escontrilla 
 • 08/mar/2015: Colegio Público La Escontrilla
 • 09/mar/2014: Colegio Público La Escontrilla
 • 17/mar/2013: Colegio Público La Escontrilla
 • 18/mar/2012: Colegio Público La Escontrilla
 • 13/mar/2011: Colegio Público La Escontrilla
 • 14/mar/2010: Colegio Público La Escontrilla
 • 15/mar/2009: Colegio Público La Escontrilla
 • 02/mar/2008: Colegio Público La Escontrilla
 • 25/mar/2007: Colegio Público La Escontrilla
 • 26/mar/2006: Colegio Público La Escontrilla
 • 13/mar/2005: Colegio Público La Escontrilla
 • 28/mar/2004: Colegio Público La Escontrilla
 • 23/mar/2003: Colegio Público La Escontrilla
 • 24/mar/2002: Colegio Público La Escontrilla
 • 25/mar/2001: Colegio Público La Escontrilla
 • 26/mar/2000: Colegio Público La Escontrilla
 • 28/mar/1999: Colegio Público La Escontrilla
 • 29/mar/1998: Colegio Público La Escontrilla
 • 06/abr/1997: Colegio Público La Escontrilla
 • 31/mar/1996: Colegio Público La Escontrilla
 • 26/mar/1995: Colegio Público La Escontrilla
 • 27/mar/1994: Colegio Público La Escontrilla
 • 28/mar/1993: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 08/mar/1992: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 10/mar/1991: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 11/mar/1990: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 12/mar/1989: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 20/mar/1988: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 15/mar/1987: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 16/mar/1986: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 10/mar/1985: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 25/mar/1984: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 27/mar/1983: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 14/mar/1982: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 15/mar/1981: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 16/mar/1980: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 11/mar/1979: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 12/mar/1978: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 13/mar/1977: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 21/mar/1976: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 09/mar/1975: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 10/mar/1974: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 04/mar/1973: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 27/feb/1972: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 28/feb/1971: Colegio de Religiosas Franciscanas de la Escontrilla
 • 22/mar/1970: Local Cinema Rosales
 • 23/mar/1969: Local Cinema Rosales
 • 17/mar/1968: Local Cinema Rosales
 • 26/feb/1967: Local Cinema Rosales
 • 27/feb/1966: Local Cinema Rosales
 • 21/feb/1965: Local Cinema Rosales
 • 26/ene/1964: Local Cinema Rosales
 • 15/feb/1963: Local Cinema Rosales
 • 18/feb/1962: Local Cinema Rosales
 • 22/ene/1961: Local Cinema Rosales
 • 08/may/1960: Local Cinema Rosales
 • 21/mar/1960: Escuelas de Zaballa    [ver acta / ikus akta]


Nota: consulte el apartado "Historia" para conocer los acuerdos más significativos tomados en algunas Asambleas
/ Oharra: ikusi "Historia" deitutako atala, bileretan adostutako erabaki garrantzitsuenak ezagutzeko. 
 


Convocatoria de 2017

Mediante este escrito se convoca a la Asamblea General de Socios y Socias que se celebrará el 26 de marzo de 2017 (domingo) en el Colegio Público "La Escontrilla" de Trapagaran, en concreto en el Salón de usos múltiples (acceso por la calle Navas de Tolosa s/n).
A las 10:00 h. será la votación para renovar los cargos y a las 11:00 h. la asamblea en primera y segunda convocatoria.

El Orden del día será el siguiente:
 1. Salutación del Presidente/a
 2. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
 3. Lectura de socios/as dados de baja por no haber satisfecho la cuota anual
 4. Lectura y aprobación del balance de situación y cuenta de resultados
 5. Asuntos varios
 6. Renovación de cargos
 7. Ruegos y preguntas
 

 
2017ko deialdia

Idatzi honen bidez Mutualitatearen Bazkideen Ohiko Batzarraren deialdia egiten dugu. Ekitaldia 2017ko martxoaren 26an (igandea) egingo da, Trapagarango "La Escontrilla" ikastetxe publikoan; erabilera anitzeko gelan, hain zuzen (sarrera Navas de Tolosa z/g kalean dago).
10:00etan karguak berritzeko bozketa egingo da, eta 11:00etan bileraren lehen eta bigarren deialdia izango da.

Batzarraren gai-zerrenda hauxe izango da:
 1. Presidentearen agurra
 2. Aurreko aktaren irakurketa; eta, hala badagokio, onarpena
 3. Baja emandako bazkideen zerrenda irakurri (urteko kuota ordaindu ez dutenak)
 4. Egoera-balantzearen eta emaitza-kontuen irakurketa eta onarpena
 5. Beste gai batzuk
 6. Karguak berritu
 7. Galderak eta eskaerak