KELA & VARHA

Musanilla on voimassaoleva kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajasopimus KELA:n kanssa Turun vakuutuspiirissä.

Sopimus kattaa laaja-alaisen musiikkiterapian alalta nuorten (16-25 -vuotiaiden) yksilöterapiat. Lisätietoja: www.kela.fi

Musanilla on myös musiikkiterapiapalvelusopimus Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen kanssa. / Egentliga Finlands Välfärdsområde.

Musani tekee myös musiikkiterapia-arvioita.

Musani on erikoistunut avoterapioissa seuraaviin sairausryhmiin:

- mielenterveydelliset häiriöt

- aistivammaiset

- kehitysvammaiset

- kielen ja puheen häiriöt

- liikunta- ja monivammaiset

- neurologiset sairaudet

- neuropsykiatriset häiriöt

- tules- ja reumaattiset taudit