Musanin vastuullisuus-periaatteet

Musani noudattaa toiminnassaan vastuullisia arvoja, jotka perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Erityisesti panostan kolmeen osa-alueeseen:

TALOUDELLINEN VASTUU

 • noudatan lakeja, maksan veroni

 • standardin ja eettisten periaatteiden näkyvyys

 • totuudellisuus

 • paikallisuus ja kotimaisuus

 • tiedottaminen

 • vastuuvakuutus ja toiminnan vakuutus

YMPÄRISTÖVASTUU

 • kierrätys ja jätehuolto

  • jätteiden lajittelu ja kierrätys

  • soittimien ja huonekalujen kierrätys

 • puhdas energia ja energian käytön minimointi

  • lämmitys maalämmöllä

  • ei erillistä toimitilarakennusta

  • työmatkojen minimointi

  • asiakaskäynnit ladattavalla hybridiautolla

SOSIAALINEN VASTUU

 • ylläpiden ensiaputaitoja säännöllisin koulutuksin

 • työturvallisuus

 • eriarvoisuuden vähentäminen

 • jatkuva kouluttautuminen

 • työnohjaus

 • omasta jaksamisesta huolehtiminen

 • ihmisten tasa-arvoinen kohtaaminen ja kohtelu

 • GDPR tietosuoja (tietosuojaseloste nähtävillä toimitiloissa)

 • esteetön kulku tiloihin