Musiikkiterapia

Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikin eri elementtejä ( rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka ym) käytetään tavoitteellisen hoidon välineenä. Musiikkiterapian avulla voidaan käsitellä ja hoitaa monipuolisesti fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.  Menetelmät valitaan jokaisen asiakkaan omien toimintaedellytysten, tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa ja se sopii hoitomuodoksi kaikenikäisille, eikä vaadi musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Musiikkiterapiaprosessin pituus voi vaihdella muutamasta tapaamisesta useamman vuoden mittaiseen kuntoutusjaksoon. Musiikkiterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana joko lyhyt- tai pitkäkestoisena prosessina. Tapaamiset ovat yleisimmin kerran viikossa 45- 90 minuuttia kerrallaan.  

Musiikkiterapialla voidaan tukea muun muassa:

* Kontakti- ja kommunikaatiovalmiuksia
* Itseluottamusta
* Tunteiden ilmaisua ja käsittelyä
* Myönteistä minäkuvaa
* Keskittymiskykyä
* Oman toiminnan jäsentämistä
* Kehon hahmotusta ja hallintaa
* Kielen kehityksen valmiuksia