Arviointi

Musani tekee musiikkiterapian alkuarviointeja.

Arviontikertoja tarvitaan yleensä 3-5, minkä jälkeen kirjoitetaan lausunto.

Alkuarvioinnin maksaa yleensä asiakas itse.

Arviointi on musiikkiterapiassa tiedon keräämistä ja analysontia asiakkaan tilanteen kartoittamiseksi, sekä terapian suunittelua ja toimivuuden seurantaa.

Arviointi voi olla myös konsultoivaa, jolloin selvitetään yleisesti musiikkiterapian tarvetta ja soveltuvuutta.