Fysioakustisk metod

FA behandling ges i en specialkonstruerad länstol med 6 inbyggda högtalare, kopplade till en dator med olika behandlingsprogram. Ett individuellt och skräddarsytt program kan skapas för varje kund. Metoden baserar sig på stimulans med lågfrekventa sinusljudvågor. Den fysioakustiska behandlingsmetoden utvecklades av en finländsk expertgrupp redan 1988. Forskningsresultat finns om bl.a. depression, sömnstörningar, förhöjt blodtryck, nack- och axelsmärtor, fibromyalgi, drogmissbruk, olika spastiska tillstånd, förebyggande av idrottsskador samt inom arbetshälsovården för förebyggande av stress och utbrändhet.

Sinus(ljud)vågor

I FA - metoden används lågperiodiska sinusljud vars frekvens varierar mellan 27-113 Hz. Sinusljudet är en enkel akustisk information, och innehåller bara en ljudvåg. De normala ljuden runt omkring oss är ett så kallat summaljud där flera sinusljud smälter ihop och orsakar ett irreguljärt växlande summakurva. Fördelarna med låga sinusljud är dess goda genomträngande verkan och dess jämna stimulationsförmåga samt kontrollbarhet. Genom att tillföra cirkulationseffekt, skanning, pulsation och variation i ljudstyrkan uppnår man en resonanseffekt med djupverkan på specifika områden i kroppen. Effekter kan uppnås både i muskler, inre organ, neurologiska och psykologiska funktioner.

Behandlingsprogrammen varierar mellan avslappning och aktivitet i olika kombinationer. Metoden är skonsam och går därför att använda även i situationer där manuell beröring inte är möjlig p.g.a. smärta. Känslan av välbehag och avstressning förhöjs genom att lyssna på musik under behandlingen. En viktig del i behandlingen är det terapeutiska samtalet som inleder och avslutar varje behandling.

Fysioakustiska behandlingsprogram kan vara antingen avslappnande eller aktiverande enligt kundens individuella behov. En vanlig behandling varar oftast ca.45-60 minuter, varav FA-programmet utgör ca.20-40 minuter. Fem till femton behandlingar räcker vanligtvis.

I vissa svåra och kroniska tillstånd har man fortsatt behandlingen under flera år dagligen utan att några nämnvärda biverkningar uppkommit.

Den fysioakustiska metoden hjälper vid vårdandet av bland annat följande symptom:

• stress

• depression

• sömnlöshet

• nervositet

Fysioakustiska behandlingsmetoden har visat goda resultat i att

Aktivera blodcirkulationen och vakenheten

Stimulera lymfvätskornas flöde

Förbättra sömnkvaliteten och koncentrationsförmågan

Förbättra immunförsvaret

Utöka välmåendet

Lindra nervsmärtor, huvudvärk och migrän

Lindra ängslan

Sänka högt blodtryck

Minska stress, muskelspänningar och svullnader