Koulutus ja konsultointi

Esimerkkejä toteuttamistani koulutuksista ja kursseista:

  • Näköaloja taideterapioihin (Taideyliopisto avoin kampus, Helsinki)

  • Erityislasten musiikki - kurssi (Kansalaisopisto, Lieto)

  • Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten musiikkikurssit (Kansalaisopisto Lieto, Työväenopisto Raisio)

  • Musiikin terapeuttiset ulottuvuudet (kurssi sosionomeille, Turun AMK Hyvinvointiyksikkö)

  • Musiikin käyttö terapeuttisena työvälineenä (kurssi fysio- ja toimintaterapeuteillesekä sosionomeille Turun AMK Hyvinvointiyksikkö)

  • Nuotin vieressä on tilaa (Laulukurssi "laulutaidottomille" Kansalaisopisto Lieto)

  • Musiikkiterapeuttiset menetelmät vuorovaikutuksen tukena opettajan työssä (Opettajien täydennyskoulutuskurssi. Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy)

  • Musiikki ja lapsen hyvinvointi (vanhempainiltaluennot)

  • Musiikin opetusta erityisryhmille.

  • Erityislasten musiikkiryhmät ja musiikkiterapeuttinen toiminta.

  • Muut räätälöidyt musiikki- ja terapia-alan koulutukset.