Koulutus ja konsultointi

Tarjolla seuraavia koulutuspaketteja vuosien ammattitaidolla:
  • Erityislasten musiikki - kurssi (Kansalaisopisto, Lieto)
  • Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten musiikkikurssit (Kansalaisopisto Lieto, Työväenopisto Raisio)
  • Musiikin terapeuttiset ulottuvuudet  (kurssi sosionomeille, Turun AMK Hyvinvointiyksikkö)
  • Musiikin käyttö terapeuttisena työvälineenä  (kurssi fysio- ja  toimintaterapeuteillesekä sosionomeille Turun AMK Hyvinvointiyksikkö)
  • Nuotin vieressä on tilaa (Laulukurssi "laulutaidottomille"  Kansalaisopisto Lieto)
  • Musiikkiterapeuttiset menetelmät vuorovaikutuksen tukena opettajan työssä  (Opettajien täydennyskoulutuskurssi. Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy)
  • Musiikki ja lapsen hyvinvointi (vanhempainiltaluennot)
  • Musiikin opetusta erityisryhmille.
  • Erityislasten musiikkiryhmät ja musiikkiterapeuttinen toiminta.
  • Muut räätälöidyt musiikki- ja terapia-alan koulutukset.
Comments