Dokumenty

Řád školy - přepracovaný k 1.9. 2018

Ředitelka Mateřské školy, Brno, Kamenáčky 28 v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) v platném znění vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

Řád si můžete stáhnout a pročíst níže

Desatero pro rodiče - dokument vypracovaný MŠMT vymezující dovednosti předškolních dětí