Platby

Úplata za vzdělávání a kulturní fond(výjimku tvoří předškoláci)

Číslo účtu 116834621/0100

Školné lze platit složenkami nebo převodem z účtu / trvalým příkazem. Variabilní symbol bude vyvěšen v šatně na seznamu a bude platit po celý rok.

Stravné (viz STRAVNÉ)

Ceny stravného:

  1. Kategorie – věk 3-6 let 35,- Kč
  2. kategorie 7- 11 let 39,- Kč (Dítě se do této kategorie zařazuje pokud dovrší ve školním roce sedmi let, školní rok je 1. 9. – 30. 8.)

Číslo účtu 12031621/0100

Každá platba ( školné, stravné) musí být připsána na účet do každého 10. dne měsíce

Prosíme pozor na správné číslo účtu a variabilní číslo při platbách stravného a školného. NEJSOU STEJNÁ.