Stravné

POZOR - od 1. 5. 2019 změna platby stravného :

děti 3-6 let oběd 20,- Kč , ranní sv 9,- Kč, odpol. přesnídávka 8,- Kč

celkem 37,- Kč

děti 7 let oběd 22,- Kč, ranní sv 10,- Kč odpol. přesnídávka 9,- Kč

celkem 41,- Kč

Ceny stravného:

 1. Kategorie – věk 3-6 let 37 Kč
 2. kategorie 7- 11 let 41 Kč (Dítě se do této kategorie zařazuje pokud dovrší ve školním roce sedmi let, školní rok je 1.9. – 30.8.)

Forma úhrady stravy je možná složenkou, bankovním převodem nebo trvalým příkazem. Strava se platí zálohově na jeden měsíc a musí být provedena nejpozději do 15-tého kalendářního dne v měsíci při platbě složenkou a do 10-tého kalendářního dne v měsíci při platbě trvalým příkazem. Částku za stravné naleznete každý měsíc na nástěnce v šatně u jména svého dítěte.

Číslo účtu 12031621/0100

Přihláška ke stravování

je vedena v souladu s novým Obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES ze dne 24.10.1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Přeplatky za stravné se odečítají ze zálohy a jsou odečteny v následujícím měsíci. Přeplatky se vracejí koncem školního roku a až dítě ukončí docházku v MŠ.

Obědy se vydávají jen první den v nepřítomnosti (nemoci) dítěte do vlastních jídlonosičů od 10:30 – 11:45 . Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

NEODHLÁŠENÍ OBĚDů v dalších dnech nepřítomnosti je účtováno dle vyhlášky o školním stravování zvýšenou sazbou - částka za oběd + režie ( 24,-Kč pro rok 2019)

Odhlašování obědů je možné provádět buď zapsáním do sešitu u vchodových dveří do MŠ, telefonicky na čísle 548 53 45 61 do 12:30 nebo na mail: sjkamenacky@seznam.cz

Pokud nebude dítě řádně odhlášeno, rodič musí doplatit věcné 6 Kč a osobní náklady 18 Kč.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně stravy nebo plateb, můžete se obrátit na vedoucí školní kuchyně, která je v kanceláři denně od 7:30 – 13:15.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Kamenáčky 28 Brno

Školní jídelna je zaměřena na výrobu svačinek, obědů a přesnídávek

Provozní doba školní jídelny od 6.00 hod do 13.50 hod.

Rozvoz stravy pro MŠ Letní, MŠ Jamborova a MŠ Zengrova a soukromá MŠ Meteorka

Naše školní jídelna nevaří diety !

Školní stravování je veřejná služba strávníkům, nelze připravovat individuální stravu !

Školní stravování se řídí obecně platnými předpisy a hygienickými normami,

vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.

Dále se školní stravování řídí výživovými normami a spotřebním košem.

Děti se stravuji celodenně a jsou rozděleny do dvou věkových kategorií

1/ 3 – 6 let

2/ 7 – 10 let – dítě se do této kategorie zařazuje pokud dovrší ve školním roce sedmi let

( školní rok je od 1.9. do 31.8.)

Pro evidenci dítěte je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Přihláška je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ .

Forma úhrady stravy je možná složenkou, bankovním převodem a trvalým příkazem./*-Splatnost stravy je do 15-tého v daném měsíci, při platbě složenkou do 10-tého v daném měsíci.

Přeplatky za stravné se odečítají od zálohy a jsou odečteny v následujícím měsíci. Přeplatky

se vracejí na konci školního roku a po ukončení docházky dítěte v MŠ, nebo na vyžádání rodiče

V případě nezaplacení stravného – nebude oběd dlužným strávníkům vydán.

Opakované neuhrazené stravné se považuje za porušení smluvních podmínek přijatého strávníka

a je důvodem k vyloučení ze stravování.

Obědy se vydávají jen první den nepřítomnosti dítěte do vlastních jídlonosičů

od 10.30 do 11.45 hod.

Nádoby musí být čisté a vhodné k přepravě stravy. Nelze použít skleněné nádoby!

V opačném případě nelze stravu vydat.

Jídlo z jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě !

Odhlašování obědů je možno provádět zapsáním do sešitu u vchodu do MŠ,

telefonicky na č. 548 534 561

email : sjkamenacky@seznam.cz

Pokud dítě nebude řádně odhlášeno, od druhého dne nepřítomnosti bude účtována plná sazba

  • za oběd + režie 35+ 24= 59,- Kč !!!
 • za oběd + režie 39+ 24= 63,- Kč !!!
 • Vstup do školní jídelny není povolen strávníkům ani jiným nepovolaným osobám kromě pracovníků školní jídelny a kontrolních orgánů.
   • Ceny stravného
   • 1. kategorie věk 3- 6 let 37,- Kč
   • 2. kategorie věk 7-11 let 41,- Kč
   • Rozpis stravného je vystaven v šatnách dětí – jméno/zkráceno/, var. sym. + částka
   • Dotazy a připomínky u vedoucí školní jídelny denně na tel. 548 534 561
   • nebo osobně v kanceláři ŠJ Kamenáčky 8.30 – 13hod
   • V Brně 20.8.2019
   • Zpracovala ved. ŠJ Hlavoňová Jana ředitelka MŠ Styxová Dagmar