Oficiální prezentace MŠ Kamenáčky je nově na adrese www.mskamenacky.cz

Děkujeme všem rodičům, kteří poskytli naší mateřské škole pomoc (materiální, při organizování akcí, drobné opravy a jiné). Velmi si vážíme naší vzájemné spolupráce :-)

Přejeme všem dětem i rodičům poklidné léto a mnoho krásných zážitků. Odcházejícím dětem z MŠ přejeme úspěchy ve škole a hodně štěstí v jejich dalším životě.