Aktuálně

1. KONTAKTY:

Adresa MŠ               Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28, 636 00

Ředitelka školy:        Dagmar Styxová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Nehybková

Telefon mateřská škola: 548 531 813            E-mail: mskamenacky@volny.cz

Telefon kuchyně: 548 534 561                      E-mail: janahlavonova@seznam.cz

2. KDO SE BUDE O VAŠE DĚTI STARAT?

Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované, dvě učitelky  mají vysokoškolské vzdělání a dále se všechny učitelky vzdělávají průběžným vzděláváním pedagogických pracovníků.

Třída „ Motýlci“ – p. řed. Dagmar Styxová, p. uč. Kateřina Horká

Třída „ Včelky“ – p. uč. Mgr. Martina Nehybková, p. uč. Dana Dabergerová

Třída „ Berušky“ – p. uč. Bc. Martina Kulašová, p. uč. Růžena Klusáčková

3. CO BUDOU VAŠE DĚTI POTŘEBOVAT?

Oblečení ve třídě: děti se ve své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (bavlněné tričko, tepláky, sukýnky) nezapomeňte na kapsičku na kapesník! Dětem dejte papučky s pevnou patou!

Oblečení na odpočinek: pyžamko

Pobyt venku – jaro + podzim : pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, tenisky, kšiltovku nebo klobouček, v horkých dnech nezapomeňte na tričko, kraťasy, sluneční brýle.

Pobyt venku zima: nepromokavé oblečení přiměřené počasí (kombinéza), teplejší nepromokavou obuv, čepici, šálu. Rukavice prosíme připevnit na gumu a provléct rukávy.

Pitný režim: vlastní umělohmotný hrníček označený tak, aby si ho dítě poznalo.

Předškolní děti: nůžky, lepidlo Herkules a trojhranné pastelky (nejméně 12 ks)

Všechny věci i obuv musí být označené!

   Nezapomeňte tyto věci vzít 1x týdně domů na vyprání! Svým dětem při nástupu do školky  pomůžete tím,  že jim dáte takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Pro svou jistotu i jistotu dětí  nezapomeňte na  náhradní oblečení včetně spodního prádla (do tašky v šatně).

  Hračky a mazlíčci: Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu. Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc, na kterou je dítě citově vázáno při usínání a při vzpomínce na rodiče. Hračky či mazlíčky pro sladší odpočinek dětí při příchodu do MŠ uložíme na vhodné místo, kde budou vyčkávat malého majitele nebo sledovat jeho hru během dne.

4. PŘÍCHOD A ODCHOD

 6.30 - 8.30 hod.  - příchod dětí do MŠ

(děkujeme, že budete dodržovat tento čas, pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost)

12:30 - 12.50 hod. - budova MŠ se otevírá pro rodiče, kteří si půjdou pro své děti po obědě

14.40 - 16.30 hod.  - postupný odchod dětí domů

(děkujeme, že respektujete provozní dobu školy tak, aby se budova mohla uzamknout v 16.30 hod.)

Děti se ráno schází ve třídě Motýlků, ostatní třídy se otevírají postupně. Odpoledne se třídy postupně uzavírají.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou (bezpečnostní důvody - MŠ je uzamčena).

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, zodpovídají za to, že je dítě zdrávo a nejeví známky onemocnění. 

5.JAKÉ  PLATBY  VÁS  ČEKAJÍ?

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

1.  Platba za předškolní vzdělávání

Platbu můžete také uhradit najednou za půl nebo celý rok. Poslední ročník docházky – předškoláci- je  bez poplatků.

2.  Klub rodičů

Z těchto peněz se hradí akce pro děti, divadla, dárečky k narozeninám, výlet apod.

Číslo účtu 116834621/0100

Na toto číslo účtu, prosím, zasílejte platbu za vzdělávání a klub rodičů. Částky k zaplacení najdete na nástěnce v šatně dítěte. Nezapomeňte uvést variabilní symbol vašeho dítěte - bude vyvěšen na seznamu dětí v šatně a bude platit po celý rok.

3. Stravné  (2 svačiny, oběd)

33,- Kč denně - 1. kategorie (děti 3 – 6 let)

37,- Kč denně – 2. kategorie (děti, které v daném školním roce dovrší 7 let)

Číslo účtu 12031621/0100

Na toto číslo účtu, prosím, zasílejte  pouze platbu za stravování. 

V šatně vašeho dítěte bude každý měsíc vyvěšen seznam dětí s jejich variabilním symbolem a částkou k zaplacení. Složenku si vezme pouze ten, kdo ji použije.

 

Splatnost obou plateb

Do 10. dne v měsíci.

Všechny děti jsou přihlášeny k celodennímu stravování.

Oznamte prosím, pokud vaše dítě nenastoupí 1. 9. 2015

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE NENÍ DOVOLENO

Přinášet snídaně (hygienické důvody).

Nosit prstýnky, řetízky, korálky (bezpečnostní důvody).

Přinášet ostré či bodavé předměty- spony, odznaky, napodobeniny zbraní.

                                                                     Za vnesené věci odpovídají rodiče

 

Provoz bude zahájen v úterý 1.9.2015

 

První den při nástupu do mateřské školy obdržíte dotazník a tiskopis zmocňující další osoby k vyzvedávání vašeho dítěte. Dále podepíšete Čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo v posledních dvou týdnech s infekční chorobou.

V šatně si v seznamu vyhledáte variabilní symboly pro platby, které je nutné provést co nejdříve. Složenky budou k dispozici v kapsáři pod seznamem.   

 

U nově nastupujících dětí

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd najdete na vstupních dveřích do MŠ. Seznamy dětí i s přehledem značek budou vyvěšeny na nástěnce v šatnách. Značku bude Vaše dítě používat po celou dobu docházky.

Rodičům budou za poplatek zapůjčeny čipy na elektronické otevírání vstupních dveří do MŠ - čip   1ks 150,-Kč

Ke vzájemnému poznání rodičů a informacím o novém školním roce proběhnou

 

Třídní schůzky ve čtvrtek 10. 9. v 15.30 hod v jednotlivých třídách

 

 

Samozřejmě uvítáme jakoukoli materiální podporu z Vaší strany, ať jsou to hygienické potřeby (papírové kapesníky, toal. papír, ubrousky) nebo výtvarný materiál (výkresy, barevné papíry, lepidla).

 

 
Comments