Χημεία Γ': Πολυμερισμός

Post date: Feb 5, 2012 7:29:23 PM

Ας διευκολύνουμε λίγο την κατανόηση των εννοιών, μιας και το βιβλίο (μετά από τις προηγούμενες αφαιρέσεις κεφαλαίων) είναι λίγο δυσνόητο.

Τα πολυμερή είναι υλικά που αποτελούνται από μακρομόρια.

Τα μακρομόρια αυτά έχουν δημιουργηθεί από τη συνένωση πολλών μονομερών δηλαδή απλούστερων μορίων οργανικών ενώσεων.

Η διαδικασία του πολυμερισμού μπορεί να γίνει κατανοητή από το παρακάτω βιντεάκι. Μπορούμε να δούμε τα μονομερή μόρια αιθενίου τα οποία αφού "ανοίξουν" το διπλό δεσμό τους συνενώνονται και σχηματίζουν ένα μακρομόριο, το πολυαιθένιο ή πολυαιθυλένιο.

Υπάρχουν φυσικά πολυμερή υλικά (φυσικό καουτσούκ, ρετσίνι, πρωτεΐνες κ.α.) και τεχνητά πολυμερή (πλαστικά, μονωτικά κ.α.). Η πρώτη ύλη για τα συνθετικά πολυμερή υλικά είναι το πετρέλαιο, από το οποίο προμηθευόμαστε τα απαραίτητα μονομερή.